Kaznodzieja

Czytaj Dalej

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

cysters Jan Stekna Prawdopodobnie kaznodzieja Jadwigi, przebywał w otoczeniu dworskim. ), spowiednicy i kaznodzieje królewscy.

NASTĘPCY ECKHARTA (praktycy – kaznodzieje)

XIV n.e.: Jan Tauler , Henryk Suso (Niemcy), Jan Ruysbroek (ok. Bruklseli), Tomasz a Kempis (ok. Koloni) (cechy – panteizm, introspekcja i poszukiwanie bytu na dnie swojej duszy) XVI n.e.: Jakub Boehme („dno” Boże pojęte woluntarystycznie, świat – antropomorficznie, jako działanie woli i zmaganie się sił;...