Kazimierza

Czytaj Dalej

Polska Kazimierza Wielkiego

Ostatecznie Karol IV i Kazimierz Wielki podpisali 22 XI 1348 roku pokój w Namysłowie, przesądzający o przynależności Śląska do Królestwa Czech i kończący 15-letnie zabiegi rewindykacyjne Kazimierza wobec tych ziem.

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki również wykazywał wielką aktywność. Na szczeblu centralnym Kazimierz Wielki powołał radę królewską, której skład ustalał monarcha.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Uważam, że Kazimierz Wielki świetnie się spisał w roli króla. Kazimierz Wielki zasłużył się dla kraju i był, według mnie jednym z najwspanialszych i najmądrzejszych władców Polski, i musimy o tym zawsze pamietać.

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

Kolejnym schodem do pokonania dla króla Kazimierza było zapewnienie swoim potomkom należnej im władzy, i jak się okazało równoczesnej dla kilku z nich; Jak mówi historia Kazimierza Jagiellończyka miał w sumie trzynaścioro dzieci w tym sześciu synów z których jeden zmarł bardzo młodo, jeden wybrał karierę duchownego a na pozostałych czekały korony i siedem córek; Jadwiga - urodzona w 1457 roku w przyszłości miała zostać ...

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

W lipcu 1339r przybył do Wyszehradu Kazimierz Wielki ze swoimi dostojnikami świeckimi i biskupami, i za ich zgodą i wolą dokonał „rezygnacji z Królestwa Polskiego” na rzecz swojego siostrzeńca Ludwika, syna Karola Roberta, ponieważ nie miał potomka męskiego.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Z powyższych przykładów postawa Kazimierza Przerwy- Tetmajera jasno jawi się jako pesymistyczna - poeta wyraźnie doradza czytelnikom bierną postawę wobec otoczenia i ascetyczny pogląd na życie.

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Kazimierz Moczarski widział, jak hitlerowiec przyjął ów wyrok i odnotował jego postawę. Kazimierz Moczarski ukazuje wpływ systemu totalitarnego na kształtowanie psychiki człowieka.

Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

W czasach panowania Kazimierza III Wielkiego zostały założone obok Krakowa dwa niezależne miasta: w 1335 otrzymała prawo miejskie osada na wiślanej wyspie poniżej Wawelu, która od imienia króla przyjęła nazwę Kazimierz.

Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

Kazimierz umacniał sojusz kusząc władców następstwem tronu w wypadku braku legalnego potomka płci męskiej. Pragnąc wywrzeć nacisk na Luksemburgów Kazimierz zawarł układ z Wittelsbachami.

POLITYKA KAZIMIERZA ODNOWICIELA (1038 LUB 1039 - 1058)

Poparcie takie otrzymał również Kazimierz od księcia Kijowa - Jarosława Mądrego. Kazimierz wyciągnął jednak pewne wnioski z kryzysu jaki dotknął struktury władzy państwowej.

Panowanie Jana Kazimierza

Jan Kazimierz miał wielu przeciwników wśród magnaterii i szlachty, toteż gdy król szwedzki Karol X Gustaw ude­rzył na Rzeczpospolitą, wystąpili oni prze­ciw Janowi Kazimierzowi.

„Życie na niby” Eseistyka Kazimierza Wyki

Kazimierz Wyka (1910—1975), profesor UJ, w czasie wojny związany z podziemiem kulturalnym, w f.

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Charakterystyka rządów Kazimierza Odnowiciela (1034 - 1058)

Cesarz wspiera drużyną rycerską z pomocą, której Kazimierz podporządkowuje sobie Małopolskę i Kraków - gówna siedziba księcia i opanowuje zrujnowaną Wielkopolskę. Dzięki pomocy Jarosława Mądrego Kazimierz w 1047r.

Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO

Marian Hemar zanotował (Wspomnienie pośpieszne; Przebity światłem): "Czasem wydawało się, że Kazimierz Wierzyński był Apollem, który sobie na kilkadziesiąt krótkich, za krótkich lat, wypożyczył ciało człowieka, wiecznego efeba".

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski krytykuje również ukrywanie argumentacji moralnej i religijnej za medyczną retoryką, krytykuje luzie którzy nie posiadając żadnej wiedzy medycznej przekonują ludzi do swych racji pustymi słowami.

Charakterystyczne cechy poezji młodopolskiej na podstawie wierszy Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

 

W twórczości K. Przerwy – Tetmajera zarysowują się charakterystyczne dla epoki Młodej Polski tendencje dekadenckie, czyli zwątpienie, niewiara, objawy znużenia i skrajny pesymizm. Poeta dał wyraz w swych wierszach wielkiemu kryzysowi ideowemu swego pokolenia. Nazywany jest piewcą nastrojów schyłkowych...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Moczarski - prawnik, dziennikarz, zolnierz AK. W wiezieniu mokotowskim przebywal w celi przez 255 dni z generalem SS Jurgenem Stroopem. Przebywajac w jednej celi ze zbrodniarzami wojennymi postanowil ze : "skoro juz z nimi jestem i skoro mam z nimi pozostac to niechze przynajmniej ich poznam, rozgryze, rozloze ich...

POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

Należy zwrócić uwagę na bardzo ważny statut cerkwicko-nieszawski, w którym król zobowiązał się, że nie będzie zwoływał pospolitego ruszenia ani nakładał podatku bez zgody sejmików ziemskich. Z czasem posłowie z sejmików ziemskich zaczęli być przysyłani na sejmy prowincjonalne dla Małopolski i...