Kazimierz Kamiński

Kazimierz Kamiński

Czytaj Dalej

SOSNKOWSKI KAZIMIERZ (1885-1969) - generał

Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej od 1905 r., komendant Organizacji Bojowej PPS w okrę­gach warszawskim, radomskim i Zagłębiu Dąbrowskim, żołnierz Legionów Polskich. Aresztowany przez Niemców 22 lipca 1917 t\, przebywał w twierdzy w Magdęburgu wspólnie z Józefem Piłsud­skim.

W Wojsku Polskim od...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

1818r. W „Pamiętniku warszawskim” zaczęły ukazywać się pierwsze fragmenty rozprawy Brodzińskiego „O klasyczności i romantyczności”. Dążył do pokojowego połączenia klasycyzmu i romantyzmu. Uważał, że nowe idee romantyczne można połączyć z klasycystycznymi. Według niego rozwój literatury polskiej...

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer uważał, że droga ucieczki to miłość o charakterze seksualnym.

Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych

Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Wiersze" - streszczenie

Tetmajer jest twórcą poezji programowych Młodej Polski i został uznany za "poetę pokolenia". Pierwszy tom jego wierszy pt. "Poezje" wydany w 1891 r. stanowi umownie początek epoki Młodej Polski. Jego twórczość rejestruje wszystkie elementy światopoglądu i stylu modernistycznego: od impresjonistycznej...

Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych - Koncepcja pedagogiczna A. Kamińskiego

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) sta­nowi nade wszystko udaną próbę wskazania możliwości wykorzystania doświadczeń harcerstwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Doświadczenia te przekonały Kamińskiego, iż nawet „najlepsza meto­da — w rękach człowieka obojętnego lub...

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

Luksemburczyka Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Kazimierz zdawał sobie sprawę z tego, że królestwo nie jest w stanie rozwiązać swoich problemów środkami militarnymi.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Krytycy Kazimierza Wielkiego podkreślają fakt, że podobne rzeczy działy się również w państwach ościennych i na tym tle Kazimierz nie był liderem postępu.

Jan Kazimierz - Informacje Ogólne

Na jego mocy obie strony miały zachować swoje dotychczasowe terytoria, natomiast Jan Kazimierz musiał zrezygnować z roszczeń do korony szwedzkiej.

Kazimierz Jagiellończyk (1447 - 1492)

Kazimierz Jagiellończyk objął władzę wręcz w komfortowej sytuacji, tzn.

Kazimierz Jagiellończyk - URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄ

Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego Według czeskiego astrologa niepomyślne były rokowania co do życia potomka Jagiełły , jednak czas pokazał że Kazimierz Jagiellończyk był jednym z najwybitniejszych władców Polski.

Kazimierz Jagiellończyk - OJCOWIZNA

I tak 25 czerwca 1447 roku do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk by przyjąć koronę polską i zatwierdzić przywileje obu narodów.

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

" Tym oświadczeniem Kazimierz zrywa z dotychczas prowadzoną polityką i wiąże się ze szlachtą co umożliwia mu rozwinięcie gry na arenie międzynarodowej która otwiera mu drogę do straconego Pomorza.

Kazimierz Jagiellończyk - MAŁUŻEŃSTWO I DYPLOMACJA

10 lutego 1454 roku odbył się ślub Jagiellończyka z Elżbietą Habsburżanką córką króla rzymskiego Albrechta siostrą Pogrobowca - króla Czech i Węgier. Ślubu udzielał nie kto inny jak kardynał Zbigniew Oleśnicki , a koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Jan Odrowąż Sprowski i w ten oto...

Kazimierz Jagiellończyk - POWRÓT NAD BAŁTYK

W końcu maja 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk wkroczył uroczyście do Torunia odbierając tam przysięgę wierności i hołd Ziemi Chełmskiej, którą w jej imieniu składał wojewoda Gabriel Bażyński.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKIE i MAŁE ROZGRYWKI

Kazimierz Jagiellończyk wcielał do korony coraz to nowsze ziemie.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Plany pokrzyżował sam Kazimierz, gdy ostrzeżony nie zjawił się w Kobryniu udając wielkie zmęczenie łowami. Na Wawelu częściowo zastępował go królewicz Kazimierz który jednak nie cieszył się długo zaszczytnym stanowiskiem gdyż w wyniku gróźlicy płuc zmarł w 1484 roku.

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL I PAPIEŻ

Taka sytuacja czyniła z Kazimierz wroga Rzymu o czym przekonał się po wojnie trzynastoletniej, kiedy to papież nie chciał zatwierdzić pokoju toruńskiego, oraz zwlekał ze zdjęciem klątwy ze szlachty i miast pruskich.

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

Tak więc nowy biskup również złożył Jagiellończykowi uroczystą przysięgę wierności W celu przyśpieszenia procesu zrastania się Prus z resztą kraju w 1454 roku Kazimierz wprowadził na ich terenie analogiczne jak w Polsce ,a więc województwa, kasztelanie i starostwa, a w 1469 roku zmieniono też w Prusach system sądownictwa na wzór korony polskiej.

Kazimierz Jagiellończyk - KORONY DLA SYNÓW

Dzięki polityce Kazimierza Jagiellończyka pod berłem Jagiellonów znalazły się ogromne obszary - Polska , Litwa, Czechy i Węgry co tworzyło naprawde wielką dynastyczną potęgę.