Kazimierz

Czytaj Dalej

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Krytycy Kazimierza Wielkiego podkreślają fakt, że podobne rzeczy działy się również w państwach ościennych i na tym tle Kazimierz nie był liderem postępu.

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna

W kilka lat później, w czasie obrad sądu warszawskiego w 1339 roku Kazimierz Wielki, chcąc pozyskać poparcia Jana Luksemburskiego w swym sporze z Krzyżakami, zrzekł się praw do Śląska i księstwa płockiego. Kazimierz podjął próbę rewindykacji Śląska w latach czterdziestych.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki lokował w pobliżu Krakowa, w miejscu niegdysiejszej wsi Bawół, odrębne miasto, które stało się ośrodkiem wspólnoty żydowskiej w 1335 otrzymało prawo miejskie i od imienia króla przyjęło nazwę Kazimierz.

Kazimierz III Wielki

W trakcie procesu polsko-krzyżackiego,Kazimierz Wielki zawarł w 1339 roku w Wyszehradzie z królem węgierskim Karolem Robertem układ,w myśl któregow razie bezpotomnej śmierci Kazimierza,tron polski miał przypaść Andegawenom.

Jan Kazimierz - Władca prywatnie

Jan Kazimierz był z żoną bardzo związany, odnosił się do niej dobrze, mimo częstych kłótni. Przez cały okres trwania tego małżeństwa Jan Kazimierz zdradzał żonę.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

Luksemburczyka Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Kazimierz zdawał sobie sprawę z tego, że królestwo nie jest w stanie rozwiązać swoich problemów środkami militarnymi.

Kazimierz Odnowiciel - Informacje Ogólne

W średniowieczu uważano, że Kazimierz był przeznaczony do stanu duchownego (gdyż wtedy tylko mnisi umieli pisać i czytać), z tego zrodziła się legenda o rzekomym bracie Kazimierza, który miał objąć rządy po śmierci ojca Kazimierzu Zapomnianym.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

Luksemburczyka Kazimierz nie był pozbawiony sojuszów. Kazimierz zdawał sobie sprawę z tego, że królestwo nie jest w stanie rozwiązać swoich problemów środkami militarnymi.

Jan Kazimierz - Informacje Ogólne

Na jego mocy obie strony miały zachować swoje dotychczasowe terytoria, natomiast Jan Kazimierz musiał zrezygnować z roszczeń do korony szwedzkiej.

KAZIMIERZ WIELKI

Kazimierz Wielki i Bruzda. Kazimierz dzielnica Krakowa, dawn. , 'Skałka'), Kazimierz zbudował miasto i nazwał je od swego imienia.

Król Kazimierz Wielki

Wybudował miasto o nazwie pochodzącej od jego imienia – Kazimierz. Kazimierz Wielki był wielkim władcą o wysokim majestacie. Kazimierz zwany już za życia Wielkim zmarł 5 listopada 1370 roku w stolicy – w Krakowie.

Description of a place - Kazimierz Dolny

In summer, a lot of events take place in Kazimierz Dolny. You will love pubs in Kazimierz Dolny. I associate Kazimierz Dolny with three years of my high school education and living in the hostel there.

Kazimierz Jagiellończyk - OJCOWIZNA

I tak 25 czerwca 1447 roku do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk by przyjąć koronę polską i zatwierdzić przywileje obu narodów.

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

" Tym oświadczeniem Kazimierz zrywa z dotychczas prowadzoną polityką i wiąże się ze szlachtą co umożliwia mu rozwinięcie gry na arenie międzynarodowej która otwiera mu drogę do straconego Pomorza.

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

Tak więc nowy biskup również złożył Jagiellończykowi uroczystą przysięgę wierności W celu przyśpieszenia procesu zrastania się Prus z resztą kraju w 1454 roku Kazimierz wprowadził na ich terenie analogiczne jak w Polsce ,a więc województwa, kasztelanie i starostwa, a w 1469 roku zmieniono też w Prusach system sądownictwa na wzór korony polskiej.

Jan Kazimierz - Działalność publiczna

Jan Kazimierz, otrząsnąwszy się z apatii, przystąpił do organizacji wojska, wystosował uniwersał do narodu wzywający do walki, oraz złożył słynne "śluby lwowskie", oddające kraj pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Szwedzi zostali wyparci i Jan Kazimierz znów władał w Rzeczypospolitej.

BRODZIŃSKI KAZIMIERZ

Gubrynowicz, Kazimierz B. Skręt, Kazimierz B. Libera, Kazimierz B. Witkowska, Kazimierz B.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Plany pokrzyżował sam Kazimierz, gdy ostrzeżony nie zjawił się w Kobryniu udając wielkie zmęczenie łowami. Na Wawelu częściowo zastępował go królewicz Kazimierz który jednak nie cieszył się długo zaszczytnym stanowiskiem gdyż w wyniku gróźlicy płuc zmarł w 1484 roku.

Kazimierz Jagiellończyk - O NOWY KSZTAŁT PAŃSTWA

Kazimierz Jagiellończyk dzięki osobistemu autorytetowi zwłaszcza w ostatnim okresie panowania był niemal samowładcą, którego lękali się przeciwnicy i którego szanowała cała Europa.

GLIŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Kazimierz Poroh

GLIŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Kazimierz Poroh, ur.