Kazachstan

Kazachstan

Czytaj Dalej

Tureckie narody Azji Środkowej i Kazachstanu a literatura polska

Kazachstan, zarówno w listach, jak w szkicach Dwie wycieczki do stepów kirgiskich („Księga Świata" 1857); szkice te, wyd.

Ropa naftowa i gaz a sukces gospodarczy Kazachstanu

Należy podkreślić, ze po rozpadzie Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan, gospodarka tego kraju była w dramatycznej sytuacji (w roku 1991 wzrost PKB był ujemny i wyniósł -11%, -5,3% w roku 1992, -9,2% w roku 1993, -12,6% w roku 1994 ). Kazachstan ?