Kawiarnia

Kawiarnia

Czytaj Dalej

Biznes Plan dla Kawiarni.

Największym zagrożeniem dla Kawiarni może stać się ciągle zwiększająca się konkurencja, która może powodować konieczność zmniejszenia cen.

Biznes Plan dla Kawiarni

Największym zagrożeniem dla Kawiarni może stać się ciągle zwiększająca się konkurencja, która może powodować konieczność zmniejszenia cen.

PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem

W kawiarni występowali w czasie wieczorów poet. Działalność kawiarni była charakterystycznym objawem procesu demokratyzacji kultury lit.

Biznes plan kawiarni Ekstrawaganza na lata 2002-2006

Kraków, 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 1. STRESZCZENIE 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA (PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY) 2.1. Właściciele 2.2. Rodzaj działalności 12 2.3. Zakres działalności 13 2.4. Podstawowe założenia 14 2.5. Dewiza (misja) Firmy 14 2.6. Podstawowe cele 14 3. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO ...