Kawasaki

Czytaj Dalej

KAWASAKI KI-100 - samolot

O konstrukcji tego samolotu my­śliwskiego zadecydowała sytuacja, w jakiej znalazł się japoński prze­mysł lotniczy w końcu 1944 r. Ame­rykańskie „superfortece" *B-29 zniszczyły wówczas zakłady produ­kujące silniki Ha-140 i w zakła­dach lotniczych Kawasaki Kokuki Kogyo KK pozostało 275 kadłubów...

Choroba Kawasaki

Choroba Kawasaki, nazywana także gorączkowym zespołem skórno-śluzów-kowo-węzłowym, jest ostrym uogólnionym zapaleniem naczyń o nieznanej etiologii. Przypuszcza się, że chorobę wywołuje czynnik infekcyjny. Zachorowania dotyczą dzieci w wieku od 6. miesiąca do 5. roku życia.

Objawy, czyli jak...

Choroba Kawasaki

Jest to uogólnione zapalenie naczyń o nieznanej etiologii. Po raz pierwszy choroba została opisana przez dr. Kawasaki i dr. Kousaki w 1967 r., pod nazwą zespołu oczno-skórno-ustno złuszczającego z zapaleniem węzłów szyjnych i niekiedy z gorączką.

Echokardiograficznie charakterystyczne są zmiany w...

KAWASAKI KI-45 KAI („Nick") - samolot

Prototyp japońskiego dwusilniko­wego samolotu myśliwskiego obla-tano w styczniu 1939 r., po dwóch latach prac konstrukcyjnych. Kon­struktor Takeo Doi musiał jednak opracować 8 innych wersji, aby sprostać żądaniom zakładów poszu­kujących możliwości maksymalne­go uproszczenia produkcji. Seryjna produkcja...

KAWASAKI KI-48 („Lily") - samolot

Japoński dwusilnikowy lekki bom­bowiec, użyty po raz pierwszy jesie­nią 1940 r. w północnych Chinach. Szybki i łatwy w obsłudze, zyskał uznanie załóg, ale pochwały skoń­czyły się, gdy tylko bombowce te zmuszone były podjąć walkę z ame­rykańskimi myśliwcami. Uzbrojenie obronne (3 karabiny maszynowe...

KAWASAKI KI-61 HIEN („Tony") - samolot

Pierwszy z 11 prototypów japoń skiego samolotu myśliwskiego skonstruowanego przez Takeo Doi, wystartował w grudniu 1941 r. Seryjnie produkowane samoloty rozpoczęły służbę w japońskich dywizjonach w sierpniu 1942 r. Głównym problemem pilotów i obsługi naziemnej były zawodne silniki Ha-40 o mocy 1100 KM...

KAWASAKI KI - 102 („Randy") - samolot

Konstruktorem dwusilnikowego sa­molotu myśliwskiego i szturmowe­go był Takeo Doi - twórca udanej serii samolotów Ki-45. Przystąpił do pracy w sierpniu 1943 r., gdy armia japońska złożyła zamówienie na samolot tego typu. Pierwszy z trzech prototypów wystartował w marcu 1944 r. Produkcja wersji szturmowej...