Kawaler

Czytaj Dalej

KAWALER

cavaliere 'jeździec; kawalerzy sta; szlachcic; rycerz; kawaler (orderu)'. " Kawaler (srebrnej) róży (nm. Śmiejący się kawaler obraz (1624) Fransa Halsa, Londyn, Wallace Coli.

Kawalerowie Mieczowi

Gdy arcybiskupem ryskim został Wilhelm, brat Albrechta Pruskiego,wzmożone nacisk, by sekularyzować państwo Kawalerów Mieczowych, Uczyniono to za wielkiegomistrza Gottharda Kettlera, który nie mógł obronić się przed Wielkim Księstwem Moskiewskim.

BRACIA SZPITALNI NAJŚWIĘTSZEJ PANNY, kawalerzy gwiazdowi, krzyżowcy gwiaździści, krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Canonici Regulares Sanctissimae Crucis a Stella Rubea

Wspólnoty — kanoników regularnych, zachowujące regułę św.Augustyna (Augustyna reguła), zakładane w XIII w. przyszpitalach w Czechach, na Śląsku i na Kujawach w celu pielęgnowaniachorych.

Wspólnoty te powstały w kręgu oddziaływania grupy kanonikówregularnych ze szpitala św. Franciszka w Pradze...