Kauczuk

Czytaj Dalej

Kauczuk

Naturalna guma, kauczuk, jest wytwarzana z latek­su - mlekowatej wydzieliny drzewa kauczukowe­go rosnącego naturalnie w tropikalnych lasach Ameryki Południowej. Jedna trzecia z latek­su to czysty kauczuk, reszta to woda z niewielki­mi domieszkami organicznymi oraz mineralnymi.

Jak wytwarza się kauczuk?

Obecnie kauczuk produkowany jest przede wszystkim na wielkich plantacjach zdominowa­nych przez bardzo wydajne szczepy drzew kauczukodajnych.

KAUCZUK

Rozróżniamy kauczuk naturalny, otrzymywanyz soku niektórych roślin (np. drzew kauczukowych)oraz kauczuk syntetyczny (sztuczny) otrzymywanyfabrycznie przez polimeryzację izoprenu.