Katowice

Katowice

Czytaj Dalej

Huta Katowice

24 lipca 1991 Kombinat Metalurgiczny Huta KATOWICE zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa HUTA KATOWICE SA. 15 października 2001 Huta Katowice otrzymała certyfikat stwierdzający, że w firmie działa system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001.

Wykorzystanie metody SERVQUAL do badania jakości usług świadczonych przez Hotel Qubus Katowice oraz Hotel Katowice.

Ze względu na: Pożądany przeze mnie stopień satysfakcji z jakości Hotelu Qubus jest: Moja aktualna satysfakcja z jakości Hotelu Qubus jest: Pożądany przeze mnie stopień satysfakcji z jakości Hotelu Katowice jest: Moja aktualna satysfakcja z jakości Hotelu Katowice jest: 1.

ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach

w Katowicach 1945-50 przez SW „Czytelnik". w Katowicach (inicjator, wspólnie ze śl. NAWROCKI Katowickie środowisko literackie, Kat.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968, Kat.

KATOWICE i literatura

(od 1971), Rocznik Katowicki (od 1973), przedstawiający wyniki badań prowadzonych w śl. WILCZEK Prasa katowicka wiatach 1922-1939, „Poglądy" 1964 nr 6; M.

Katowice

Zmartwychwstania Pańskiego z 1858, pierwszy w Katowicach kościół murowany.

Opracowanie tez z makroekonomii ŚWSZ katowice

OPRACOWANE TEZY Z MAKROEKONOMII TEZA NR 8 Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy Przedsiębiorstwo- wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym jednostka gospodarcza prowadząca działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Odrębność ekonomiczna -wydzielenie określonego majątku -pokrywanie wydatków z własnych kosztów -posiadanie rachunku rozliczeniowego -rachunek ekonomiczny Odrębność prawna -przedsiębiorstwo posiada ...