Katharsis

Czytaj Dalej

KATHARSIS

Katharsis W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem mu­zyki. Katharsis umożliwia jednostce wgląd w przyczynę własnych zaburzeń.

KATHARSIS

Pojęcie katharsis używane jest też w ->PSYCHOANALIZIE i oznacza uwolnienie przez odreagowanie odnieuświadomionych przeżyć wywołujących nerwice. Stan katharsis osiągasię też w procesie różnych technik -> MEDYTACJI i -> RELAKSU.

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Satyra czy katharsis?

Katharsis można rozumieć jeszcze inaczej, szerzej, niż na to pozwala tekst powieści, tak jak rozumie autor, który w opowiadaniu Drzwi pisze: Wzrasta ilość zjawisk, na które nie znajdujemy przekonywającego wytłumaczenia.

KATHARSIS

Gr., 'oczyszczenie' lit. oczyszczenie, rozładowanie uczuć, wzruszeń (jak np. litość i strach) pod wpływem sztuki, zwł. tragedii scenicznej.