Katedra

Katedra

Czytaj Dalej

Katedra Św. Wita w Pradze

W katedrze znajduje się znacznie więcej kaplic, krypt oraz cennych zabytkowych rzeczy, które wprawiają człowieka w niepowtarzalną „atmosferę” zadziwienia i zdumienia w katedrze, podczas jej zwiedzania. Jego ciekawostkę o katedrze Św.

Jak powstawała katedra w Chartres?

Większość wielkich gotyckich katedr bu­dowały cale pokolenia murarzy i archi­tektów i zabierało to nierzadko kilkaset lat - przykładem może być katedra w Mediolanie, której budowę rozpoczęto w XIV, a ukończono w XIX wieku, starając się utrzymać gotycki cha­rakter budowli.

Jak powstała katedra św. Pawła w Londynie?

Niektóre ściany starej katedry wciąż jeszcze stały pokryte ołowiem, który roztopiony, spłynął z dachu podczas pożaru miasta. Owe zewnętrzne ściany są jednym z największych sekretów katedry św. Budowa katedry była podówczas w bar­dzo zaawansowanym stadium.

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

W roku 1417 rozpoczęto trwa­jące trzy lata prace nad fryzem, a rok później ogło­szono międzynarodowy konkurs na wykonanie pro­jektu kopuły katedry. Jeden z mistrzów proponował, by zamiast wznosić rusztowanie, wypełnić katedrę ziemią zmieszaną z niewielkimi monetami.

Tron i katedra

Katedra ta jest po ołtarzu najważniejszym przedmiotem kościoła biskupiego („katedry”) i symbolem urzędu biskupiego, który trwa, choć zmieniają się ci, którzy na nim zasiadają, i przemijają pokolenia.

Gotyckie katedry

Katedry średniowieczne pozostały jako najznakomitsze zrealizowanie gotyku, ale w tym stylu wznoszonoteż kościoły klasztorne, franciszkańskie i dominikańskie, częściowo cysterskie, kościoły parafialne miejskie,szpitale, ratusze i sukiennice, zamki z ich częstymi kaplicami, budynki uniwersyteckie, a nawet murymiejskie z basztami i barbakanami.

Katedra Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Od 1406 kolegiata, siedziba archidiakonatu mazowieckiego diecezji poznańskiej, od 1797 katedra, od  1818 archikatedra. W katedrze umieszczane są tablice upamiętniające poległych i po- mordowanych za ojczyznę, epitafia z po­piersiami sławnych Polaków.

Gniezno - katedra z relikwiami św. Wojciecha

Został on pochowany w pod­ziemiach katedry, podobnie jak Dobrawa, zona Mieszka I, dzięki któremu Polska przyjęła chrzest. Potężne wieże katedry zwieńczone są barokowymi hełmami.

Kraków - katedra na Wawelu

wokół katedry zaczęto wznosić kaplice. W wawelskiej katedrze pochowano niemal wszystkich naszych władców od czasów Władysława Łokietka.

Katedra w Toruniu

Po utworzeniu w 1992 diecezji toruńskiej został pod­niesiony do godności katedry.

Katedra św. Jakuba Starszego

Współkatedra arcybiskupstwa warmiń­skiego (katedra we Fromborku).

Katedra, cathedra

1) w kręgu staroż. kultury rzym.siedzisko z oparciem, odpowiednik fotela w odróżnieniuod taboretu —> sella; zob. też tron;

2) —> kościół,

(gr. cathedra 'krzesło, siedzenie')

Katedra

Tron biskupa w kościele katedralnym, będący najstarszym znakiem jego urzędu, dawniejszym niż późniejsze emblematy, takie jak pierścień i mitra.