Katechizm

Czytaj Dalej

HEIDELBERSKI KATECHIZM

Lutra) katechizm reformacji XVI w. Katechizm większy (1564); 1880--90 czterokrotnie wydawał go A. Stahl, Katechizm heidelberski.

HOLENDERSKI KATECHIZM

episkopatu katechizm dla dorosłych autorstwa P. prezentując nowy model katechezy dorosłych, odbiegacałkowicie w swych założeniach, strukturze i treści od katechizmówtradycyjnych.

BENEDYKT XVI - Katechizm Kościoła Katolickiego

Na zakończeniezgromadzenia ojcowie poprosili papieża o wydanie katechizmu, który przedstawiłby wiarękatolicką w świetle Vaticanum II. Katechizm Kościoła Katolickiegozostaje oficjalnie zaprezentowany opinii publicznej.

KATECHIZM

, znalezione w Stambule w 1875, opublikowane w 1883, uchodzące za pierwszy katechizm. dzieło (1553) kardynała Hozjusza, najstarszy katechizm w Polsce. Katechizm polskiego dziecka zob.

KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO

Wbrew zmistyfikowanym informacjom w tytule powstała w związku z dyskusją na sejmie; autor wykazuje absurdalność anomalii ustrojowych Polski w świetle praw natury i rozumu, posługując się, dla wyostrzenia satyry, trawestacją katechizmu, a w końcowym Wyznaniu rządu polskiego - Składu apostolskiego.

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H. Filaret Prawdoski, popularyzująca w katechizmowej formie pytań i odpowiedzi gł.

GENEWSKIE KATECHIZMY

Instruction et confessionde foi dont on use en l'Eglise de Genève (G 1537) został opracowanydla mieszkańców Genewy na podstawie Institutio religionisChristianae Kalwina; do katechizmu tego dołączonoformalne wyznanie wiary u ł o ż o n e przez Kalwina lub G.

KATECHIZM CESARSKI

Ogłoszony 4 IV 1806 jako „Katechizm na użytek wszystkich kościołów Francji”.

Katechizm

Pouczenie dawane kandydatom do sakramentu chrztu, a także książki używane do tych celów. Często wyraz ten oznacza podręczniki zawierające wyjaśnienia podstawowych prawd wiary, pouczenia moralne i modlitwy.

KATECHIZM HISZPAŃSKI

Rodzaj anonimowego manifestu i wykładni walki z Napoleonem, rozpowszechniany podczas wojny 1808-1814 w Hiszpanii.

Składał się z sześciu rozdziałów, obejmujących 52 pytania dziecka do księdza, a dotyczących stosunku do Francji, Francuzów i cesarza. Szczególnie gwałtowny w formie, pełen nienawiści...