Katalizator

Czytaj Dalej

Katalizatory

Użycie katalizatorów Zieglera-Natty prowadzi do otrzymania polimerów liniowych umożliwiając też kontrolę ich stereochemii. Rolę katalizatorów w licznych procesach biologicznych odgrywają enzymy (fermenty).

KATALIZATOR

Reakcje chemiczne przebiegające z udziałem katalizatora zapisuje się za pomocą następującego schematu: A + K -» AK AK + B -ł AB + K A i B oznaczają substraty, K katalizator, AB odnosi się do produktu, a AK do przejściowego kompleksu tworzonego przez substrat i katalizator.