Kasta i struktura kastowa

Kast zakazy kontaktów cielesnych poza kastą, ale też współbiesiadnictwa. Oprócz tych 4 wielkich historycznych kast są podkasty (wiele tysięcy) i noszą nazwę dżataja.

Czym są Kasty

Kasta to zamknięta grupa społeczna do której przynależność jest uwarunkowana urodzeniem (status przypisany), charakteryzuje się: endogamicznymi związkami małżeńskimi, odrębną kulturą, odrębnym stylem życia, określonym statusem w społeczeństwie, dziedziczeniem pozycji i zajęć przez członków, ściśle zrytualizowanymi kontaktami z osobami z poza kasty, ścisłym przestrzeganiem barier kastowych.

WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

Kasty (z portugalskiego casta – gatunek, rasa, ród, z łaciny castus – czysty), zamknięte grupy społeczne, oparte na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, religijnie i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społecznym.

KASTA

Jedna z warstw, grup ludności, tworzących hierarchiczną strukturę społ. (zazw. opartą na dziedzictwie i endogamii), oddzielona od innych szczelnymi przegrodami społ., uświęconymi zwyczajem, prawem a. religią (np. w Indiach do 1950; zob. Bramini; Kszatrijowie; Parias; Siudrowie; Wajśjowie); przen...

MAMELUCY, kasta wojsk.- feudalna rządząca w Egipcie, w chwili gdy w 1798 wylądował tam Bonaparte z Armią Wschodu

Nazwa pochodzi od arabskiego mamluk, oznaczającego białego niewolnika. Pojawili się w XII w. jako niewolnicy kupowani od Czyngis-chana przez rządzącą w Egipcie dynastię Ajjubidów. Początkowo stanowili gwardię przyboczną, w 1250 obalili Ajjubidów i przejęli władzę. W 1517 Egipt opanowali Turcy, ale...