HESSEN-KASSEL, ks. w płn. Niemczech w pobliżu Hanoweru

W wojnie siedmioletniej było sojusznikiem Anglii i z tej racji landgraf Fryderyk II, rządzący w 1760-1785, wydzierżawił rządowi ang. 17 tys. swoich żoł., którzy wzięli udział po stronie Anglików w amer. wojnie o niepodległość. Uzyskane w ten sposób dochody landgraf obrócił na gospodarcze...

ORDER WOJSKOWEJ ZASŁUGI HESSEN-KASSEL

Ustanowiony 25II1769 przez landgrafa Fryderyka II. Przyznawany jedynie oficerom. Był to maltański krzyż z koroną i czterema lwami. Na awersie widniał napis: „Virtuti”, na rewersie: „Militari”.