MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej

Kartka z Hottingen, nowela M. Kartki ze Szwajcarii), włączona do zbioru —» Ludzie i rzeczy, Warszawa 1898.

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach „Kraju”, następnie włączona do zbiorku „Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T. T. Jeża) przedstawiony został w ramach bardzo...