Karpiński

Czytaj Dalej

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Najwybitniejszym preromantykiem polskim XVIII wieku jest «poeta serca», <spiewak Justyny> (jak go nazwali już współcześni), autor pieśni Kiedy ranne i Wszystkie nasze, Franciszek Karpiński, urodzony 4 października roku 1741 w Hołoskowie na Pokuciu, zmarły 16 września roku 1825 w Chorowszczyźnie na...

Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

Lecz umiał się on wczuwać w dusze ludzinie tylko sobie współczesnych, ale i dawnych, nawet bardzo dawnych. Nauczyły go tego Pieśni Osjana, opiewające uczucia i czyny starodawnych bohaterów, a pełne melancholii, która mu była zawsze tak droga. Podobały mu się zwłaszcza, jak to widać z rozprawy O...

Franciszek Karpiński - Sielanki i pieśni miłosne

Utwory swoje wypuszczał Karpiński w świat niewielkimi tomikami: nasamprzód wyszły Zabawki wierszem i przykłady obyczajne (1780), potem Zabawki wierszem i prozą (siedem tomików: pierwszy - 1782, ostatni -1792), wreszcie Pieśni nabożne (1792).

W Zabawkach mieszczą się pomiędzy innymi Sielanki, Pieśni i...

Franciszek Karpiński i sentymentalizm polski

Utarło się przekonanie, że wzbierająca od połowy XVIII wieku wielka fala uczuciowości, poświadczona powieściami Richardsona (Pamela), Rousseau (Nowa Heloiza), Goethego (Cierpienia młodego Wertera), była reakcją na wszechwładztwo rozumu,w dobie oświecenia. Racjonalistyczną krytykę religii, filozofii...

Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej

Głośny pisarz francuski Jan Jakub Rousseau (czyt. Russo) dał początek rozwojowi nowego nurtu umysłowego - sentymentalizmu. Dowodził on, że człowiek jest z natury dobry, zaś cywilizacja okalecza go. Trzeba zatem wrócić do natury, aby czuć się wolnym i szczęśliwym. Piękno przyrody uszlachetnia...

KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

 „O wymowie w prozie albo w wierszu”

Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

 „Pieśń dziada...

F. Karpinski - twórca poezji sentymentalnej

Pochodzacy z ubogiej rodziny szlacheckiej, wyksztalcony w stanislawowskim kolegium jezuickim, a pózniej w jezuickiej Akademii Lwowskiej, Franciszek Karpinski jest uwazany za czolowego przedstawiciela polskiej poezji sentymentalnej oraz za spadkobierce sielankowej poezji baroku. Sformulowal on zalozenia...

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Urodził się Hołoskowie na Pokuciu jako syn ubogiego szlachcica. W młodości zajmował się pracą nauczycielską na dworach magnackich. Licząc na poparcie materialne króla, wyjechał w roku 1780 do Warszawy i objął funkcję sekretarza Adama Kazimierza Czartoryskiego. Nie uzyskawszy spodziewanych...

KARPIŃSKI FRANCISZEK

KARPIŃSKI FRANCISZEK, ur. 4 X 1741 w Hołoskowie (Pokucie), zm. 16 IX 1825 w Chorowszczyźnie (pow. wołkowyski), poeta. Syn ubogiego szlachcica, kształcił się w kolegium jezuitów w Stanisławowie, a nast. (1758-ok. 1765) w ich Akad. we Lwowie. Próbował pracy w palestrze lwow., po czym został guwernerem w...

KARPIŃSKI ŚWIATOPEŁK

KARPIŃSKI ŚWIATOPEŁK, ur. 27 III 1909 w Łasku, zm. 1 V 1940 w Wilnie, poeta i satyryk. Po ukończeniu gimn. w Łodzi studiował w Szkole Nauk Polit. w Warszawie. W 1930-34 współpracował jako satyryk z tyg. „Cyrulik Warsz.", 1937-38 z tyg. „Szpilki". W 1939 brał udział w obronie Warszawy. Wydał zbiory...

Franciszek Karpiński (1741 — 1825)

Urodził się w rodzinie biednej szlachty pod Kołomyją. Nauki pobierał w szkołach jezuickich, przygotowywał się do zawodu prawnika. W latach 1770—1771 przebywał w Wiedniu, potem dzierżawił majątki, przez krótki czas przebywał na warszawskim dworze Czartoryskich, znów wracał na wieś i po pewnym...