Karpaty

Karpaty

Czytaj Dalej

Karpaty - PODZIAŁ KARPAT

Do Karpat Zewnętrznych zalicza się: Białe Karpaty, Jaworniki, Beskidy Zachodnie, Pogórze Karpackie. W Karpatach Wschodnich do fliszowych Karpat Zewnętrznych zalicza się Beskidy Wschodnie, Góry Rodniańskie i Karpaty Mołdawskie.

Walory i zagospodarowanie- Karpaty jako region turystyczny

Typami miast gdzie znajdują się takie sanatoria to: • Krynica- leczy się tam układ krążenia, układ pokarmowy, przemiana materii, urologiczny • Wysowa- leczy się tam drogi oddechowe, układ pokarmowy, urologiczny • Polańczyk- leczy się tam drogi oddechowe, układ pokarmowy, reumatyczny • Szczawnica- leczy się tam drogi oddechowe • Rabka- leczy się tam drogi oddechowe, układ krążenia • Rymanów Zdrój- leczy się tam drogi oddechowe, układ krążenia, narząd ...

Karpaty

W Polsce najsławniejszą częścią Karpat są właśnie Tatry. Ludność mieszkająca w pobliżu karpat zajmuje się różnymi rzeczami.

Karpaty - BUDOWA GEOLOGICZNA

Na granicy karpat i zapadliska panońskiego wznoszą się góry wulkaniczne, zbudowane z kenozoicznych andezytów i bazaltów.

Karpaty - RZEŹBA

Główną rolę w przebiegu procesów rzeźbotwórczych Karpat odegrały rzeki i procesy stokowe, w najwyższych górach - lodowce.

Karpaty - KLIMAT

Karpaty Wschodnie oddzielają obszary o łagodnym wilgotniejszym klimacie na zachodzie (Wyżyna Siedmiogrodzka) od obszarów o klimacie suchym, kontynentalnym na wschodzie.

Karpaty - STOSUNKI WODNE

Dla rzek Karpat są charakterystyczne: duży spadek, znaczny przepływ oraz duże wahania stanu wód (do 5 m).