Imperium Karola V

WAŻNIEJSZE DATY 1516 Karol zostaje królem Hiszpanii 1517 Początek reformacji w Niemczech 1519 Karol zostaje cesarzem niemieckim 1521 Zgromadzenie w Wormacji: Karol potępia Lutra 1522-29 Wojna z Francuzami we Włoszech 1527 Splądrowanie Rzymu 1529 Oblężenie Wiednia przez Turków 1535 Siły cesarskie odbijają Tunis 1536-38 Wojna z Francją 1541 Niepowodzenie cesarskiej ekspedycji do Algieru 1542-44 Wojna z Francją 1547 Bitwa pod ...

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

) ORGANIZACJA PAŃSTWA KAROLA WIELKIEGO Najważniejszym urzędem był urząd Palatyna (zarządzający pałacem). Karol dbał o rozwój nauki i kultury, mówi się nawet o renesansie karolińskim.

Powstanie Imperium Karola Wielkiego i jego organizacja administracyjno ustrojowa

  –  koronacja Ludwika na augusta przez Karola  – podkreślenie niezależności od papieża -  funkcje majordoma rozdzielono między kilku urzędników -  administracja lokalna – grafowie (hrabiowie), większe okręgi – duksowie -  okręgi przygraniczne  –  marchie  (Duńska, Bretońska, Awarska, Friulska, Hiszpańska)  –  margiabowie  – kompetencje wojskowe do toczenia wojen ...

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

Kontakt chrześcijaństwa z ludami zamieszkującymi imperium Karolingów sięga nieco wcześniej, przed czasy Karola Wielkiego. Wojny Karola z Awarami, Saracenami i innymi poganami czy wrogami państwa miały charakter świętych wojen.

Wojny i zdobycze terytorialne Karola Wielkiego

Po stronie Saksonii opowiedzieli się Duńczycy, natomiast Karola wspierali Słowianie, szczególnie Obodrzyce, którym Karol darował fragment północnej Saksonii.

KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

-768), pier­wszego króla Franków z dynastii Karolin­gów, królestwo podzielono między dwóch synów, Karola (742-814) i Karlomana II (751-771).

KAROLA WIELKIEGO WOJNA Z SASAMI 772-804

Kampania Karola przeciw Sasom stała się tak bezlitos­na, że Alkuin (735-804), uczony przebywa­jący na dworze Karola, zwrócił mu na to uwagę.

PAŃSTWO FRANKÓW - KORONACJA CESARSKA KAROLA

Obawiając się, aby przy dalszym wzroście potęgi Karola władza duchowna nie została całkowicie podporządkowana świeckiej, wykorzystał obecność monarchy na nabożeństwie w dzień Bożego Narodzenia w rzymskiej bazylice św. Akt koronacji był zaskoczeniem dla Karola. 812 Konstantynopol uznał tytuł cesarski Karola.

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO

Rządy ostatnich Melowingów doprowadziły do osłabienia władzy w państwie Franków - faktyczne rządy państwem sprawowali urzędnicy zwani majordomami - sprawowanie urzędu majordomów przez rodzinę Karolingów - duże znaczenie majordoma za Karola Młota - przejęcie władzy przez syna Karola Młota Pepina Małego w 751 r.

Monarchia karolińska - Rozpad monarchii Karola Wielkiego

Ziemie Karola Łysego zamieszkiwała głównie ludność romańska, a Ludwika objęły terytoria germańskie. Potomkom Karola Wielkiego nie udało się utrzymać władzy cesarskiej.

Losy Imperium Karola Wielkiego w okresie od śmierci Karola do 887/8

– detronizacja Karola Grubego, rządy niezależnych władców *  Niemcy – karoliński bastard Arnulf *  Francja – możny Odon *  Italia – margrabia Friulu – Berengar I *  Burgundia – Rudolf z rodu Welfów

PAŃSTWO FRANKÓW - RZĄDY KAROLA MŁOTA

Zwycięstwo Karola Młota zostało przez historiografię zachodnią uznane ,y jako punkt zwrotny w ekspansji arabskiej na terenie Galii. W latach następnych zagony jazdy arabskiej docierały nawet do doliny Rodanu, a niebezpieczeństwo to usunął definitywnie dopiero następca Karola Młota.

KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

Karol nigdy nie wrócił do Hiszpanii, ale ludność Akwitanii wcho­dzącej w skład państwa Karola nadal wal­czyła z Maurami.

WŁOSKA WOJNA KAROLA VIII 1494-1495

Papież Aleksander VI (1431P-1503) utworzył Ligę Wenecką skie­rowaną przeciw Karolowi. Groźba odcięcia od Francji skłoniła Karola do powrotu w 1495 do swego kraju.

Problemy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w pierwszej połowie XVIw, w okresie panowania Karola V (1519-1556).

Potęga Karola V przeraziła dotychczasowych jego sprzymierzeńców. Upokorzenie związane z zawarciem układu passawskiego załamały Karola V.

Kronika życia Karola Wielkiego

Papież Leon III koronował Karola na cesarza w Boże narodzenie 28 lat od urodzenia naszego króla.

BOROMEUSZKI, siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Karola Boromeusza w Polsce i jego działalność wiatach 1923-39, Lb 1965 (mpsBKUL); STNKUL 15 (1965) 117-121 ; AnPont 1974.

KAROLA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWO NAD DE-ZYDERIUSZEM 773-774

756-774), książę Tos­kanii i ostatni król Longobardów, który w 770 wydał córkę za Karola Wielkiego, króla Franków, zaczął występować przeciw stronnictwu frankijskiemu w Italii. 795) poprosił Karola o pomoc.

Rozwój szkolnictwa w Państwie Karola Wielkiego.

DWA ZARZADZENIA KAROLA WIELKIEGO: 1/ nakazywało biskupom, aby zapewnili duchowieństwu podległemu sobie minimum wiedzy 2/ wszystkie klasztory mialy otworzyc szkoły dla uczenia chętnych czytania, pisania, rachunków i śpiewu, miały klasztory oddawać podręczniki do uzutku uczniów bezbłędne z orginałów łacinskich.

Dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego

  Walka z marnotrawstwem czasu stała się głównym celem w teoretycznych i praktycznych pracach Karola Adamieckiego.