SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud. J. Oleckowski. S.

SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud.

SIENKIEWICZ KAROL, pseud. Karol z Kalinówki

SIENKIEWICZ KAROL, pseud. Karol z Kalinówki, ur.

SZAJNOCHA KAROL

SZAJNOCHA KAROL, ur.

ZAWODZIŃSKI KAROL WIKTOR

ZAWODZIŃSKI KAROL WIKTOR, ur. Karol de Johne), „Przeglądu Współcz.

ŻERA KAROL ANTONI

ŻERA KAROL ANTONI, żył w 1 poł.

Karol Adamiecki

Karol Adamiecki (18 marca 1866 - 16 maja 1933) urodził się w Dąbrowie Górniczej i pomimo trudnej sytuacji materialnej rodziny uzyskał staranne wykształcenie, kończąc Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a następnie w 1891 roku uzyskując tytuł inżyniera-technologa petersburskiego Instytutu Technologicznego.

Karol Marks

Karol Marks (właśc.

ROLOW - MIAŁOWSKI Karol

Karol Roloff, 1842-1907, Polak ur.

ŚWIERŻAWSKI Karol Boromeusz

1735-1806, Poznański woźny sądowy, który zbiegł przed karą więzienia do Warszawy i tu w 1765 wszedł jako aktor do zespołu Teatru Narodowego, gdzie pracował do 1805, występował także w wielu innych miastach.

Specjalizował się gł. w rolach ojców komicznych i służących. Król Stanisław August nadał...

Karol Wielki

WAŻNIEJSZE DATY 751 Pepin Mały z dynastii Karolingów zostaje królem Franków 754-756 Wyprawa Pepina przeciwko Longobardom 768-771 Wspólne rządy Karola i Karlomana 771 Karol zostaje jedynym władcą Franków 772-804 Wyprawy Karola przeciwko Sasom 773-74 Karol podporządkowuje sobie Longobardów 778 Potyczka w wąwozie Roncesvalles 782 Alkuin zostaje kierownikiem szkoły ...

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Tę falę powszechnej nostalgii wykorzystał bratanek Napoleona, Karol Ludwik Napoleon Bonaparte (1808-73), który już dwa razy wcześniej bezskutecznie usiłował sięgnąć po władzę w drodze zamachu stanu.

Przemiany gospodarcze w Europie od X do XII wieku

-  przyrost demograficzny

-  uprawa dotychczasowych puszcz i nieużytków, karczowanie lasów

-  koniec najazdów normańskich, węgierskich, arabskich – odbudowa spustoszonej gospodarki

-  wielka własność feudalna

-  postęp techniczny w rolnictwie – wzrost plonów

*  trójpolówka zastępowała gospodarkę...

Przemiany społeczne w Europie od IX do XII wieku

-  przyrost demograficzny

-  organizacja nowego osadnictwa – Francja, Anglia, Italia, Niemcy

*  wolnizna – większe swobody na czas zagospodarowania się w nowym miejscu

*  zależność osobista przeszła w zależność rzeczowa – związaną z posiadaniem gruntu

-  powstawanie warstwy jednolitego chłopstwa o...

Los Słowian Połabskich w XI - XII wieku

Obodryci

-  książęta obodryccy przyjęli chrześcijaństwo – Gotszalk (1043-1066), umocnienie dynastii dzięki wsparci saskiemu w zamian za trybut

-  przewrót Radogoszczy

-  kontynuacja polityki Gotszalka – Henryk, przybranie tytułu króleskiego

-  władza przechodzi w ręce księcia duńskiego Kanuta...

Kultura, nauka i sztuka w Europie od IX do XII wieku

-  X-XII w. – szkoły katedralne

-  studia nad teologią i filozofią chrześcijańską późnego antyku i nad „pogańskimi” autorami starożytnymi

-  kontakt z Arabami – przekłady greckich traktatów filozoficznych z arabskiego na łacinę 

*  arabski komentator – Awerroes

*  dzieła Euklidesa, Ptolemeusza...

Potęga Burgundii. Filip Dobry i Karol Śmiały

Uważając, że tworzenie się opozycyjnej siły politycznej w Delfinacie jest groźne dla Francji, Karol VII zajął w 1457 r. Karol Śmiały, mianowany przez przyjaciela namiestnikiem Normandii, spodziewał się teraz uzyskać decydujący wpływ na rządy Francją.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W ROLNICTWIE

 

Ustrój feudalny, który kształtował się w Europie zachodniej od czasu upadku niewolniczego Imperium Rzymskiego, uległ w ciągu X i XI w. poważnym przeobrażeniom. Były one wywołane powolnym, ale stałym wzrostem sił wytwórczych. Oto bowiem w rolnictwie, podstawowej podówczas dziedzinie produkcji...