SCHERER Barthelemy-Louis-Joseph (18 XII 1747 - 19 VIII 1804), gen. franc.

Ur. w Delie w Alzacji. Mając 13 lat, wstąpił do annii austr., 1760 ranny pod Torgau. 1772 przeszedł do armii franc. jako kpt. art. 1785-1790 służył warmiiholend. W 1792 powrócił do służby franc., 1793 gen. bryg. i gen. dyw. Uczestniczył w oblężeniach wielu miast we Flandrii.

Od XI 1794 dow. Armii...

SELIM III (24 XII 1761 - 27 VII 1808), sułtan turec.

Ur. w Konstantynopolu, syn Mustafy III. Objął tron w IV 1789 po swym stryju Abdul-Ha-midzie I. Próbował umocnić władzę centralną, dokonał reformy wojska na wzór europejski. Wprowadził w administracji „nowy system”, zwany ni-zam-i dżedid.

Utrata części ziem nad Dunajem, które zdobyły Rosja i...

SUŁKOWSKI Paweł Antoni (31 XII 1785 - 13 IV 1836), gen. poi.

Ur. w Lesznie. Służbę wojsk, rozpoczął w XII 1806, kiedy to własnym sumptem wystawił 1 (potem 9) pp. i został jego dow. w randze płk. 1807 wziął udział w oblężeniu Kołobrzegu. 1808 posłany ze swym p. do Hiszpanii, uczestniczył w obronie Toledo i wyprawie do Andaluzji, mianowany gub. Malagi...

ŚWIDA Michał (30 XII 1784 - 19 XI 1846), ofic. inżynierów wojska poi.

Ur. w Kojdanowie pod Mińskiem w rodzinie kalwińskiej. Ukończył w 1809 z odznaczeniem Szkołę Aplikacyjną. W kampanii 1812 ofic. inżynierów 5 korpusu poi. 26 XI wybudował dla art. groblę, prowadzącą od lewego mostu na prawym brzegu Berezyny przez teren podmokły, co umożliwiło przeprawę dział i...

VICTOR (właśc. Claude-Victor Perrin; 7 XII 1764 - 1 III 1841), ks. Belluno, marsz. cesarstwa

Ur. w Lamarche, dep. Wogezów, syn woźnego. Otrzymał solidną edukację i rozpoczął studia prawnicze, ale w 1783 zaciągnął się do art. jako dobosz. Od 1791 w wojsku, odznaczył się przy oblężeniu Tulonu, gdzie poznał Bonapartego. 1794 gen. bryg., walczył w Armii Pirenejów, od 1795 w Armii Italii...

VILLENEUVE Pierre-Charles de (31 XII 1763 - 22 IV 1806), adm. franc.

Ur. w Valensole, dep. Basses-Alpes, w prowansalskiej rodzinie szlacheckiej, która dała Francji wielu marynarzy. Od 1778 w marynarce, uczestniczył w amer. wojnie o niepodległość w eskadrze adm. de Grasse’a. W przeciwieństwie do swoich kolegów nie emigrował po wybuchu Rewolucji. 1793 aresztowanyjako...

WALEWSKA Maria z Łączyńskich (7 XII 1789 - 11 XII 1817), poi. przyjaciółka Napoleona

W 1804 poślubiła starego szambelana Anastazego Walewskiego. 1 I 1807 po raz pierwszy spotkała Napoleona na stacji pocztowej w Jabłonnie. Podsunięta mu została przez hr. Henriette de Vauban, działającą w porozumieniu z ks. Poniatowskim. Towarzyszyła Napoleonowi podczas jego pobytu w Kamieńcu Suskim w...

WILHELM I (24 VIII 1772 - 12 XII 1843), ks. Oranii, pierwszy król Niderlandów i w.ks. Luksemburga od 1815

Ur. w Hadze, syn Wilhelma V Orańskiego, po zajęciu kraju w 1795 przez wojska franc. schronił się z ojcem w Londynie. Po traktatach pokojowych z Luneville i Amiens uznał Republikę Batawską w zamian za zachowanie ks. Nassau i odszkodowanie terytorialne (Fulda, Wein-garten, Dortmund). Złożył nawet...

WILHELM II (6 XII 1792 - 17 III 1849), ks. Oranii, od 1840 król Holandii. Syn króla Wilhelma I

1815 dow. korpusu holend. w armii Wellingtona, bił się pod Quatre-Bras i Waterloo, gdzie został ranny. Ożenił się z w.ks. ros. Anną, siostrą cara Aleksandra I, o której rękę ubiegał się daremnie Napoleon. 1831 na czele wojsk holend. uderzył na Belgię. 1848 przyjął liberalną konstytucję.

WREDE Carl Philip (29 IV 1767 - 12 XII 1838), gen. bawar.

Ur. w Heidelbergu, początkowo poświęcił się karierze urzędniczej. 1799 utworzył korpus ochotniczy do walki z rewolucyjną Francją i został jego dow. w randze płk. 1800 komenderował bryg. wojsk Palatynatu i osłaniał odwrót pobitych oddziałów austr. spod Hohenlinden.

Po zawarciu pokoju w Luneville...

ZIX Benjamin (25 IV 1772 - 7 XII 1811) rysownik franc.

Ur. w Strasburgu. Od 1798 zatrudniony przez gen. Schavenburga. Na jego talenty zwróciła w 1805 uwagę cesarzowa Józefina. Włączony do ekipy Denona, był rysownikiem w kwaterze głównej WA. Uczestnik kampanii 1806-1807, 1808 w Hiszpanii i 1809 przeciw Austrii. Zm. w Perugii.

DARWIN KAROL CHARLES ROBERT (1809 - 1882)

Dokonał rewolucji w świecie nauk przyrodniczych oraz w humanistyce poprzez stworzoną przez siebie teorię ewolucji biologii zwierząt (zwanej darwini-zmem). Ten angielski przyrodnik, geolog, zoolog i biolog odkrył prawidłowość w rozwoju form biologicznych - okazało się, że w naturze trwa nieprzerwanie...

LINNEUSZ KAROL (1707 - 1778)

Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca binominalnej nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych (szczególnie o roślinach), uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe Kategorie systematyczne...

Nerw podjęzykowy (XII)

Aksony uchodzą bruzdą przednio-boczną i wybiegają z czaszki kanałem n. podjęzykowego, łukiem zdążając do języka. Unerwia mięśnie języka.