Karol Adamiecki

Karol Adamiecki (18 marca 1866 - 16 maja 1933) urodził się w Dąbrowie Górniczej i pomimo trudnej sytuacji materialnej rodziny uzyskał staranne wykształcenie, kończąc Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a następnie w 1891 roku uzyskując tytuł inżyniera-technologa petersburskiego Instytutu Technologicznego.

Karol Marks

Karol Marks (właśc.

ROLOW - MIAŁOWSKI Karol

Karol Roloff, 1842-1907, Polak ur.

Jan Karol Chodkiewicz (1560 - 1621)

  Jan Karol Chodkiewicz był od 1600 roku hetmanem polnym litewskim, od 1605 roku hetmanem wielkim litewskim, od 1616 roku wojewodą wileńskim.

Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

  Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku".

BALIŃSKI KAROL

Korpala, Karol B.

CSESZNAK, Czesnak KAROL ks.

Konopczyna, Ksiądz Karol C, Tygodnik Powszechny 3 (1947) nr 48; Sz.

DWORACZEK KAROL SVÉ

Ojciec Karol D.

GALL JAN KAROL

Jan Karol G, Chór 11(1937) z.

GROZA ALEKSANDER KAROL

Aleksander Karol, w; Sto lat myśli polskiej.

HRYNIEWICKI KAROL abp.

ksiądz Karol H.

Błogosławiony Jan Karol Steeb

Jan Karol Steeb, kapłan (+ 1856).

Karol Lipiński

W Polsce rywalem Paganiniego był Karol Lipiński (1790 1861).

Karol Kurpiński

Karol Kurpiński (1785—1857) był równie kapelmistrzem Opery warszawskiej, najpierwobok Eisnera, a od r.

Karol Martel i Pepin

Kontynuował to dziełojego naturalny syn, majordom Karol Martel (715-741), oficjalnie sprawujący władzę w imieniu kolejnopowoływanych na tron Merowingów.

KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III

Karol bez skrupułówodsunął jego synów od tronu.

RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy...

ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - KAROL DARWIN

Jest twórcą EWOLUCJONIZMU. Przyczyny ewolucji:

−  walka o byt

−  dobór naturalny

Walka o nie kształtuje ewolucję.Przetrwają tylko osobniki najsilniejsze, na tym polega doskonalenie się rasy, eliminowane są bowiem najsłabsze jednostki. Konsekwencja tej teorii to praca „O pochodzeniu człowieka”...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - KAROL MARKS

Stworzył marksizm. Wywarł on wpływ na proletariat. Nie skłaniał się ku jednostce. Zainteresowanie tłumem, zbiorowością i sytuacją społeczną, która się zmienia ze względu na wiodącą klasę społeczną. Odżegnanie od indywidualizmu.  

Nastąpił kryzys w wartościach literackich:

1.  literatura...