Cesarz Karol V

Za to uzyskał zwrot PaństwaKościelnego, przywrócenie panowania Medicich we Florencji i obietnicę, że Karol V nie będzienalegał na zwołanie soboru, lecz załatwi sprawę luteranizmu w Niemczech na innej drodze.

Karol Boromeusz i Szwajcaria

Karol Boromeusz jako arcybiskup wizytował systematycznie nawet najodleglejsze parafie w archidiecezji,a jako apostolski wizytator także parafie w diecezjach swojej metropolii.

Karol Olszewski 1846 - 1915

Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski.

Karol Darwin - Informacje ogólne

Karol Darwin urodzony w Anglii w 1809r.

Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium. Największe sukcesy odnosił Karol Wielki.

BADECKI KAROL

BADECKI KAROL, ur.

BERGER KAROL

BERGER KAROL, ur.

BORCHARDT KAROL OLGIERD

BORCHARDT KAROL OLGIERD, ur.

BRZOZOWSKI KAROL

BRZOZOWSKI KAROL , ur.

BUNSCH KAROL

BUNSCH KAROL , ur.

CHOJECKI KAROL, LUBICZ

CHOJECKI KAROL, LUBICZ, ur.

DRZEWIECKI KAROL

DRZEWIECKI KAROL, ur.

GAJCY Tadeusz, pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień

Karol Topornicki, Roman Oścień, ur.

HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ

HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ, ur.

IRZYKOWSKI KAROL

IRZYKOWSKI KAROL, ur. Dąbrowolska w książce O Karolu Irzykowskim (1947).

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ

JUNIEWICZ KAROL MIKOŁAJ, żył w 1 poł. Karola XII i Piotra W.

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST

KOELLING HERMAN KAROL ERNEST, ur.