Karol X

Czytaj Dalej

SIENKIEWICZ KAROL, pseud. Karol z Kalinówki

SIENKIEWICZ KAROL, pseud. Karol z Kalinówki, ur.

Karol Wielki

WAŻNIEJSZE DATY 751 Pepin Mały z dynastii Karolingów zostaje królem Franków 754-756 Wyprawa Pepina przeciwko Longobardom 768-771 Wspólne rządy Karola i Karlomana 771 Karol zostaje jedynym władcą Franków 772-804 Wyprawy Karola przeciwko Sasom 773-74 Karol podporządkowuje sobie Longobardów 778 Potyczka w wąwozie Roncesvalles 782 Alkuin zostaje kierownikiem szkoły ...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 11 listopada 1946 roku Karol Wojtyła z ks. 3 lipca 1947 Karol uzyskał licencjat z teologii.

Karol Wojtyła

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.

Cesarz Karol V

Karol, owinięty w czarny płaszcz, z zapaloną  świecą w dłoni, pośród dworzan, patrzył na własny pogrzeb; tę bolesną ceremonię zakończył oddaniem swej świecy w ręce księdza, jakby na znak, że duszę oddaje Wszechmocnemu”.

Karol Szymanowski

Karol Szymanowski Jego dziadek Feliks, był właścicielem Tymoszówki na Ukrainie, gdzie Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku. Karol i Feliks chodzili tam do szkoły realnej, w której w 1900 roku Karol zdał maturę.

Potęga Burgundii. Filip Dobry i Karol Śmiały

Uważając, że tworzenie się opozycyjnej siły politycznej w Delfinacie jest groźne dla Francji, Karol VII zajął w 1457 r. Karol Śmiały, mianowany przez przyjaciela namiestnikiem Normandii, spodziewał się teraz uzyskać decydujący wpływ na rządy Francją.

ANTONIEWICZ BOŁOZ KAROL SJ

Karol A. Kubicki, Karol A. Wilk, Karol A. Karol Boloz-A.

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Józef Elsner, Karol Kurpiński

Drugim budowniczym polskiej kultury muzycznej w początkach XIX wieku był Karol Kurpiński. Przekładu tekstu na język polski dokonał Karol Sienkiewicz.

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Tę falę powszechnej nostalgii wykorzystał bratanek Napoleona, Karol Ludwik Napoleon Bonaparte (1808-73), który już dwa razy wcześniej bezskutecznie usiłował sięgnąć po władzę w drodze zamachu stanu.

Karol Kautsky 1854 - 1938

1885 roku Karol przechodzi na pozycje Marksistowskie, 3. Karol Kautsky twierdził że deputowany robotnik który znajdzie się w parlamencie reprezentuje tylko interesy klasy robotniczej i robotników.

BALIŃSKI KAROL

BALIŃSKI KAROL, pseud. Karol z Jarosławca, ur.

KAROL WIELKI

, walk między feudałami i bezsilności władzy centralnej, Karol staje się dla poetów symbolem odległej, pełnej chwały przeszłości, dostojnym, łagodnym, hieratycznym, kapłańskim obrońcą wiary przed poganami; zob. Plastyka : Karol Wielki i cesarz Zygmunt Diirera, Norymberga, Germ.

ZAWODZIŃSKI KAROL WIKTOR

ZAWODZIŃSKI KAROL WIKTOR, ur. Karol de Johne), „Przeglądu Współcz.

FALIŃSKI KAROL CR

ksiądz Karol F. ksiądz Karol F.

FISCHER KAROL JÓZEF bp.

ksiądz biskup Karol Józef F. ksiądz biskup Karol Józef F.

Błogosławiony Karol

Karol, król, męczennik. Karol przedstawiany jest w stroju królewskim.

Święty Karol Lwanga

Karol Lwanga, męczennik. Karol jestpatronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce.

Święty Karol Boromeusz

Karol Boromeusz, biskup. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim.

XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

29 marca 1937 roku Karol Szymanowski zmarł na gruźlicę w szwajcarskim sanatorium w Lozannie. powieść Efebos z 1918 roku, zawierającą etyczno-estetyczne credo kompozytora, oraz liczne artykuły (wydane w dwóch tomach: Karol Szymanowski.