Rączyca wielka

Tachinagrossa (L.), rodzina Tachinidae — rączycowate. Długość ciała 15—20 mm. Występuje w lasach, najczęściej na leśnych porębach. Siada zwykle na kwiatach roślin baldaszkowatych. Larwy pasożytują w gąsienicach dużych motyli.

Kulik wielki

Numenius arąuata (L.), rodzina Scolopacidae « bekasy. Jest największy wśród siewek (53—58 cm). Ma długie nogi i charakterystycznie długi, cienki, zagięty do dołu dziób. Upierzenie ma brązowo-białe, pokryte czamobrązowymi plamami, brzuch i kuper białe.

Na wierzchu głowy są delikatne, podłużne...

Borowiec wielki

W tym czasie samce żyją samotnie w pobliżu kolonii samic albo w niewielkich koloniach razem z innymi gatunkami nietoperzy.

DARWIN KAROL CHARLES ROBERT (1809 - 1882)

Dokonał rewolucji w świecie nauk przyrodniczych oraz w humanistyce poprzez stworzoną przez siebie teorię ewolucji biologii zwierząt (zwanej darwini-zmem). Ten angielski przyrodnik, geolog, zoolog i biolog odkrył prawidłowość w rozwoju form biologicznych - okazało się, że w naturze trwa nieprzerwanie...

LINNEUSZ KAROL (1707 - 1778)

Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca binominalnej nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych (szczególnie o roślinach), uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe Kategorie systematyczne...

Krążenie wielkie lub systemowe

Rozpoczyna się w lewe komorze, z której w przedłużeniu stożka tętniczego komory lewej wychodzi aorta. Aorta rozprowadza krew tętniczą po całym ustroju. W początkowym przebiegu aorta kieruje się ku górze, jako aorta wstępująca, od której odchodzą tętnice wieńcowe zaopatrujące serce. Aorta...

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Powstająca synergia potęguje zdolności innowacyjne wielkich korporacji. W skali międzyregionalnej dominacja wielkich korporacji międzynarodowych wzmaga tendencje do polaryzacji przez to, że różnicuje innowacyjność i dynamikę gospodarczą regionów bardziej i mniej atrakcyjnych.