„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdy wielkie i moralne płyną bowiem z samego życia. Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Nadzieja to uczucie silniejsze chyba od wszystkich innych, często niezależne od nas, prawie zawsze nam towarzyszące, więc zauważalne także w wielkich dziełach literackich, które zasłużyły na swą szansę, ukazując mniej lub bardziej subiektywnie wszystkie dziedziny życia i psychiki człowieka.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Rodion Romanycz obrał sobie za wzór postać wielkiego Napoleona Bonaparte, który istotnie wpłynął na bieg historii. Kiedy Rodion pojął, że nie ma w morderstwie, którego dokonał, patetycznego, wielkiego celu na miarę Napoleona, że brak mu siły i woli wielkich ludzi, przeraził się.

Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?

Jako mężczyzna był pokaźnej budowy, atletyczne kształty, mocny głos i wielka ruchliwość dodawały mu męskości. Z jednej strony jest niechlujny, z drugiej natomiast strony swój dwór w Arcis urządził z wielkim przepychem.

Wielcy ludzie w poezji Norwida

Fakt sprowadzeni zwłok poety do Paryża stał się przyczyną sporów emigracji i wzbudził refleksje Norwida - wielcy ludzie nie znajdują szczęścia za życia, a nawet po śmierci nie uzyskują należnej im czci. Zawsze żył w cieniu wielkich ludzi, nie doceniony, samotny, a zmarł w przytułku dla bezdomnych.

Państwo Aleksandra Wielkiego

W końcu wielkie to miasto zdobyto, splądrowano i zniszczono. W Egipcie zbudował dwa wielkie miasta, Aleksandrię i Aleksandrettę, dostępne od strony lądu i wskutek tego niezdolne do buntu.

Wielkie dni Arabów

Dokonał się wielki postęp w matematyce, medycynie i fizyce.

Oporni książęta i wielka schizma

Książęta francuscy, za zgodą i pomocą Rzymu, osiedli w królestwie Sycylii i Neapolu, a królowie francuscy mogli marzyć o odbudowaniu cesarstwa Karola Wielkiego.

Cesarz Karol V

Wielkie rzeczy działy się w Ameryce; Cortez z garstką ludzi zdobył dla Hiszpanii wielkie neolityczne państwo Meksyku. Nigdy nie przyzwyczaił się do czytania, ale żądał, żeby mu czytano głośno przy obiedzie, jak to czynił Karol Wielki, i wówczas, jak powiada kronikarz, dorzucał od siebie „słodkie i niebiańskie uwagi”.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Francja, która była nieugiętą współzawodniczką Niemiec od podziału cesarstwa Karola Wielkiego, szukała wzmocnienia własnych sił w sojuszu z Rosją, Niemcy zaś zawarły ścisłe przymierze z Austrią i bardziej luźne z nowym królestwem włoskim.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

Rola Małych i Wielkich Państw We Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych

W sytuacji demokratycznych stosunków panujących w organizacjach międzynarodowych,gdzie decyzje wynikają w wyniku głosowania,liczy się głos nawet małych państw,nie wszystko mogą załatwić wielkie mocarstwa.

Wielki Kryzys 1929-1933

Wywóz towarów napotkał wielkie trudności, a potencjalni wierzyciele, obawiając się dalszego pogłębienia kryzysu w państwach poszukujących pożyczek, wstrzymywali dokonywanie nowych lokat, a co więcej, wycofywali wcześniej udzielone kredyty.

Franciszek Villon „Wielki testament”

 

- autor - Franciszek Villon (ok. 1431-1465) - wiódł barwne życie łotrzyka i rozrabiaki, złodzieja i awanturnika

- otwierał grono poetów wyklętych

- można go przyrównać do wagantów, którzy często szokowali stylem życia, prowokacją obyczajową i artystyczną

- podczas pisania poematu autor był...

Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

Jakie ryzyko-jeśli w ogóle- ponosi Taco Bell wchodząc w konkurencję z wielkimi łańcuchami fast-food?

 

Taco Bell jak każda firma wchodząca na rynek musi poddać się konfrontacji z konkurencją. Wchodząc w konkurencję z potentatami w branży fast-food (McDonald , Burger King ) Taco Bell ponosi spore ryzyko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obie konkurencyjne firmy są uznanymi markami na rynku, działają...

Ocena społeczeństwa polskiego w okresia trwania sejmu wielkiego dokonana przez Niemcewicza w komedii pt. "Powrót posła"

Obóz reform:

• działacze stronnictwa patriotycznego

• zwolennicy reform dotyczących naprawy państwa: zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i polepszenia doli chłopa

• rozumiejący potrzebę reform kraju

• pragnący pozyskać sobie jak najwięcej zwolenników wśród średniej szlachty

• ludzie godni...

Kult wielkich ludzi w poezji Norwida

Fakt sprowadzenia zwłok poety do Paryża stał się przyczyną sporów emigracji i wzbudził refleksje Norwida - wielcy ludzie nie znajdują szczęścia za życia, a nawet po śmierci nie uzyskują należnej im czci. Zawsze żył w cieniu wielkich ludzi, nie doceniony, samotny, a zmarł w przytułku dla bezdomnych.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdy wielkie i moralne płyną bowiem z samego życia. Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Nadzieja to uczucie silniejsze chyba od wszystkich innych, często niezależne od nas, prawie zawsze nam towarzyszące, więc zauważalne także w wielkich dziełach literackich, które zasłużyły na swą szansę, ukazując mniej lub bardziej subiektywnie wszystkie dziedziny życia i psychiki człowieka.