Karl Mannheim

Karl Mannheim

Czytaj Dalej

DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

Oficer marynarki niemieckiej (od 1910 r.), dowodził flotą okrętów podwodnych, a od stycznia 1943 r. do kwietnia 1945 r. całością sił morskich (Kriegsmarine). W kwiet­niu Hitler wybrał go na swojego następcę. W chwili wybuchu I wojny świato­wej służył na krążowniku Breslau,który wsławił się...

KARL Gerat 040 i Gerat 041 - moździerz

Gigantyczny moździerz niemiecki produkowany w zakładach Rhein-metall-Borsig, nazwany „Karlem" na cześć jednego z konstruktorów, gen. Karla Beckera.

Karl Pearson (1857 - 1936)

Anglik, profesor  Uniwersytetu Londyńskiego i dyrektor Narodowej Pracowni Eugenicznej, wykładał przez pewien czas matematykę i mechanikę. Zajmował się teorią prawdopodobieństwa, statystyką, antropologią, socjologią, historią i eugeniką. Był kontynuatorem i systematyzatorem ruchu scjentystycznego. W...

Karl Pearson (1857 - 1936) - Ontologia

Świat jest zespołem faktów materialnych i niczym więcej. Wszystko w nim ma jedną, materialną naturę i podlega wspólnym prawom. Fakty dane są człowiekowi we wrażeniach i one tylko istnieją. Nic poza wrażeniami nie ma. To, co nazywamy rzeczami jest konstrukcją z doznanych wrażeń.  „Logika, którą...

Karl Pearson (1857 - 1936) - Gnoseologia

Nauka przedstawia wiedzę o świecie. Nie stawia pytania: „dlaczego”, a tylko „co” i „jak”. Jest to wiedza pewna. Nauka  „klasyfikuje fakty, rozpoznaje ich następstwa i względną ważność”. Naukowiec powinien wydawać bezosobowe sądy o faktach. Sądy te nie powinny być skażone osobistymi uczuciami i...

Karl Pearson (1857 - 1936) - Antropologia

Człowiek ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętność bycia w  świecie. Etyka nie jest więc wynikiem wiary, ale rozumowania. Rozum pozwala wybierać te sposoby postępowania, które są dla człowieka korzystniejsze. A zatem nauka dzięki ludzkiej wolnej myśli pozwala powiększać dobrobyt człowieka...

DEDECIUS KARL

DEDECIUS KARL, ur.

von CLAUSEWITZ Karl

1780-1831, Generał pruski pochodzenia polskiego, pisarz i teoretyk wojskowy, uczestnik walk przeciw Napoleonowi w wojsku ros. i prus., autor głośnego, choć nie dokończonego, pośmiertnie wydanego dzieła Vom Kriege nm., 'O wojnie' 1823-34, wyd. pol. 1958.

Wyłożone w nim doktryny, wraz z taktyką wojny...

KARL - MARX - HOF

Nm., 'Dwór Karola Marksa', słynne robotnicze bloki mieszkaniowe Wiednia, zbudowane przez socjalistyczną radę miejską, ostrzelane przez artylerię wojsk rządowych w czasie tłumienia powstania robotników w lutym 1934 przeciw dyktatorskim i represyjnym rządom kanclerza Engelberta Dollfussa.

Baron von MÜNCHHAUSEN Karl Friedrich Hieronymus

1720-97, Oficer nm. na żołdzie ros., walczył z Turkami, po czym osiadł w Hanowerze, gdzie chętnie zabawiał się opowiadaniem przy Winie, w gronie przyjaciół, swoich wojennych i myśliwskich przygód, których bezgraniczne nieprawdopodobieństwo i absurdalność, przeplatane zresztą nawrotami realizmu i...

ADAM KARL ks.

Bibliographie Karl A. Laubach, Über Karl A. Aubert, Karl A. Auer, Karl A.

ALTER FRANZ KARL Si

ur. 27 I 1749 w Engelsbergu (Czechy), zm. 29 III 1804 w Wiedniu, Filolog, biblista i historyk. Wstąpił 1766 do czes. prowincji jezuitów; uczył historii oraz języków gr. i hebr. w kolegium św. Klemensa w Pradze; po zniesieniu zak. 1773 został mianowany prof, języka gr. i kustoszem biblioteki uniw...

BALLESTREM FRANZ KARL

ur. 5 IX 1839 w Pławniowicach na Górnym Śląsku, zm. 23 XII 1910 tamże, Niem. polityk. Studiował w Liège; 185571 służył w wojsku jako oficer kawalerii; 1872 rozpoczął aktywną działalność polit, na Śląsku z ramienia partii kat. Centrum;

1872-93 zasiadał w Reichstagu, 1898-1906 był jego...

BARTH KARL

Dogmatische Forschung zwischen der Transzendentaltheologie Karl Rahners und der Offenbarungstlieologle Karl B. Fürst, Karl B. Der Ansatz der Christologie Karl B.

BLHLMEYER KARL

Seppelt, Karl B.

BUNSEN CHRISTIAN KARL JOSIAS

Schmidt, Der Streit zwischen Karl Joslas B.

DALBERG KARL THEODOR abp.

Schwaiger, Die Kirchenpläne des Fürstprimas Karl Theodor von D. Reinhardt, Fürstprimas Karl Theodor von D.

DAUB KARL

Karl, ZThK 17(1936) 273-279; K.

DILGSKRON KARL CSSR

ur. 31 VIII 1843 w Wiedniu, zm. 1 VI 1912 tamże, Historyk i kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił 1859 i po studiach teol. w Mautern (Austria) przyjął 1866 święcenia kapł.; do 1878 wykładał filozofię i teologię dogm. w Mautern i Rzymie; 1880-83 był kaznodzieją w Pradze, 1883-1909 gen. konsultorem...

EBERLE KARL

  Prälat Doktor Karl E.