Kariera

Czytaj Dalej

Planowanie kariery

Kariery nie należy budować na przypadku, "odrobinie" szczęścia czy "układach", lecz na swych umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach, które trzeba stale rozwijać i doskonalić, pamiętając o tym, że wielkość człowieka tkwi w jego aspiracjach i naturalnie poczuciu odpowiedzialności.

Pracownik jako podmiot kariery

      Aby kierować karierami rozumianymi jako drogi do profesjonalnej doskonałości i osiągania satysfakcji w życiu zawodowym należy znać rodzaje karier zawodowych.

ZMIANA I ROZWÓJ W KARIERZE ZAWODOWEJ

   Płeć - choć w sposób bardzo zróżnicowany i trudny do przedstawienia w tym miejscu, płeć wyznacza drogi kariery życiowej, dlatego też mówienie o rzeczywistym „zrównaniu płci” w obszarze karier zawodowych jest co najmniej przedwczesne.

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

- Tadeusz Mostowicz-Dołęga "Kariera Nikodema Dyzmy" - zawrotna kariera cwaniaczka z nizin jest wielką satyrą wyśmiewającą stosunki panujące wśród elity rządzącej, ciemne powiązania jej członków, oraz styl życia polskiej arystokracji.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

- Tadeusz Mostowicz-Dolega "Kariera Nikodema Dyzmy" - zawrotna kariera cwaniaczka z nizin jest wielka satyra wysmiewajaca stosunki panujace wsród elity rzadzacej, ciemne powiazania jej czlonków, oraz styl zycia polskiej arystokracji.

Ścieżka kariery

Poza opracowaniem możliwych ścieżek karier powinny one również: przewidywać kariery, czyli rozpoznawać potrzeby kadrowe w przedsiębiorstwie i dostosowywać obsadzanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji, planować kariery, tzn.

Zarządzanie karierami

Ścieżki kariery mogą mieć charakter normatywny w stosunku do pracownika lub mogą pełnić rolę narzędzia wspomagającego projektowanie indywidualnych karier pracowniczych,   planowanie karier, a więc dostosowanie aspiracji i możliwości pracownika do potrzeb kadrowych (perspektywy, warunki, formy pomocy),   pomoc w rozwoju zawodowym   doradztwo, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów ...

Kariera

Środkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie następuje ocena dotychczasowej kariery i stopień osiągnięcia założonych celów. Schyłek (powyżej 65 lat) - jest to etap zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę.

Pojęcie kariery zawodowej

Jeżeli długość "drabiny" awansu jest duża istnieją wtedy realne szanse "zrobienia kariery" Należy w tym momencie zwrócić uwagę, że tak rozumiana kariera różni się od subiektywnego odczucia pojęcia kariery, które wiąże się z poziomem aspiracji i oczekiwań określonej jednostki (to co dla jednego jest karierą dla drugiego jest tylko niewielkim wyróżnieniem).

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

Ona sama kontynuowała później karierę naukową. Gorbaczowa- Fiodora Kułakowa wezwano do Moskwy, dobrze wróżyło to karierze jego wasali.

Linie kariery zawodowej

Ćwiczenie polega na tym, aby na linii pokazującej kolejne lata kariery, czyli staż pracy, zaznaczać wymienione wyżej aspekty kariery oraz określić, kiedy i jakie były najważniejsze dla niej decyzje i jak kształtował się poziom trzech pozostałych składników, oceniany w jakiejś umownej skali, na przykład w ten sposób, że najpierw zaznaczamy, w których momentach dotychczasowej pracy zadowolenia, osiągnięcia i korzyści materialne (poziom ...

CZYNNIKI SPOŁ. WPŁYWAJĄCE NA KARIERĘ SPORTOWĄ

Kariera sportowa jako przykład kariery sokowej: Efektywność i efektowność kariery skokowej jest bezsporna. Niewiele jest dziedzin życia społecznego, które by dawały szanse tak szybkiej, wręcz błyskawicznej kariery jak sport.

Poradnictwo w przypadkach sportowców zmuszonych do przedwczesnego kończenia kariery sportowej

kończenia karier)) kiedy to sportowiec coraz częściej uświadamia sobie, że musi przyjąć do wiadomości opinię lekarzy.

Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach.

­· Podejście planowania karier, najbardziej nowoczesne, polegające na dążeniu do pogodzenia potrzeb i możliwości organizacji z indywidualnymi planami kariery uczestników.

Kariery kontrowersyjnych polityków

Wprowadzając reformy demokratyczne w ZSRR zyskał na Zachodzie status bohatera, lecz jego kariera we własnym kraju skończyła się wraz z rozpadem ZSRR w wyniku kryzysu gospodarczego i pojawienia się nastrojów nacjonalistycznych.

PLANOWANIE KARIERY

Niewielu ludzi dąży do zdobycia kariery zawodowej w jednym zakładzie pracy czy na jednym stanowisku. Dlatego należy starać się planować postępy kariery zawodowej.

Modele i teorie kariery osobistej

Teorie rozwojowe: - obraz siebie, umiejętności, wartości, potrzeby, aspiracje zmieniają się wraz z rozwojem, tworzą zawodowy obraz siebie; - kariera zawodowa jest realizacją obrazu siebie (w zależności co dla nas jest ważne, wartościowe to takie podejmujemy decyzje), Ann Roe, Ericson, Levison. wzorzec kariery danej osoby (tj.

Bonaparte - jego wczesna kariera do objęcia armii francuskie we Włoszech (w skrócie)

Szanse na dalszą karierę otwarła przed nim rewolucja francuska, która doprowadziła do wybuchu wojny z mocarstwami europejskimi i do ucieczki z kraju wielu oficerów z arystokratycznym rodowodem.

KARIERA NIKODEMA DYZMY

KARIERA NIKODEMA DYZMY, powieść T. dwudziestych i trzydziestych, ukazuje przypadkową karierę byłego fordansera z półświatka i hochsztaplera.

Paca w kancelarii królewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434.

Jednocześnie rozpoczął karierę duchowną przy osobie arcybiskupa Mikołaja Trąby. Działalność na polu państwowym i dyplomatycznym ułatwiła mu karierę kościelną.