Kara śmierci

Kara śmierci

Czytaj Dalej

Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polaków do kary śmierci.

Jest to konieczne by zawsze istniała jakaś większa kara, którą można ukarać przestępcę, niż kara, której w danym momencie podlega.

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

Gdy idzie o stosunek do kary dożywotniego więzienia argumentacja jest następująca : W przypadku rezygnacji z kary śmierci sprawcy, którym wymierzono karę dożywotniego więzienia, nie mogliby zostać ukarani za przestępstwa popełnione po orzeczeniu kary dożywotniego więzienia .

Kara śmierci - I część referatu

Uchwalony w czerwcu 1997 roku Kodeks karny ostatecznie wyeliminował z prawa polskiego karę śmierci choć faktycznie kara ta nie pojawiała się w orzecznictwie sądów już od 1988 roku od kiedy trwało faktyczne moratorium polegające na tym, że Sąd Najwyższy zamieniał karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności ( nie istniała wówczas instytucja dożywotniego pozbawienia wolności), a następnie w 1995 roku ustawowo wprowadzono formalne moratorium, zawieszające wykonywanie ...

Czy kara śmierci jest przedłużeniem obrony koniecznej.

W Polsce kary śmierci nie wykonuje się od 1988 roku. Ja jestem zwolenniczką kary śmierci, moim zdaniem człowiek, który przyznaję się iż zabił drugiego z premedytacją, bez skrupułów, bo chciał, bo naszła go taka ochota powinien zostać stracony.

Kara śmierci w Polsce tak czy nie

Kara smierci tak czy nie ogladalem duzo komentarzy na temat kary smierci czesc osob twierdzi zeby wprowadzic kare smierci w Polsce pewna liczba osob nie chce co dalej .

CIERPIENIE, OFIARA, WINA, KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

Ballada mówi o oczywistych dla prostego ludu zasadach i normach obyczajowo-moralnych :nie wolno cudzołożyć, nie wolno zabijać, za te grzechy czeka kara. Problem winy i kary w "Dziadach"cz.

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek religię życia...

"ZBRODNIA I KARA" - POWIEŚĆ O PSYCHICE ZBRODNIARZA I O ZŁOŻONYCH MOTYWACH ZBRODNI

 Kara Nietypowa skrucha. Potem dopiero pod wpływem Soni jego pragnienie pokuty i kary powraca. Powieść ta jest analizą istoty kary.

Topos śmierci w literaturze.

„Śmierć jako temat poruszony w poezji”, „Rozważania o śmierci”, „Tanatos -bóg śmierci”, „Egalitaryzm śmierci”, „Śmierć i miłość”. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu.

Motyw śmierci należy do najważniejszych tematów sztuki...

''Zbrodnia i kara'' okolicznośći powstania

Dostojewski miał bardzo mało czasu na dokończenie Zbrodni i kary, ciągle bory­kał się przy tym z kłopotami finansowymi. Dzięki jej pomocy pokonał wszystkie przeciwności i ukończył utwór Gracz oraz ostatnią część Zbrodni i kary.

Zbrodnia i kara

Zachęca go do przyznania się i odbycia kary. Oboje podejmują decyzję, że razem będą czekali na koniec kary i planują nowe wspólne życie.

Zbrodnia i kara - czas i mijsce akcji

Takie problemy obserwował i przeżywał autor Zbrodni i kary właśnie w ukazanym tu czasie i miejscu.

Zbrodnia i kara struktura powieści

Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. Epilog stanowi dopowiedzenie losów głównego bohatera – prze­bieg procesu i pierwszego etapu kary na Syberii.

Refleksje na temat życia i śmierci po lekturze reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Najważniejsza rzecz, jaka wynika z tej relacji, to stwierdzenie faktu, że powstanie dało Żydom chwilowe poczucie wolności, polegającej na dobrowolnym decydowaniu o własnym losie, o sposobie umierania, z karabinem w ręku, godnie.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

„Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”

 

- utwór spisany w latach 1463-1465 przez nieznanego autora, pierwotna idea wzięta z łacińskiego tekstu „Dialogus magistri Polycarpi cum Morte”

- najdłuższy polski wiersz średniowieczny - 498 wersów

- forma dialogu jest bardzo charakterystyczna dla piśmiennictwa średniowiecza

- satyryczny poemat...

Cierpienie i ofiara, wina i kara w utworach romantycznych

Kara spotyka bohaterów nie za życia, ale po śmierci. Cierpienie i ofiara, wina i kara to podstawowe wyznaczniki losu bohaterów romantycznych.

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...