Kapłan

Kapłan

Czytaj Dalej

Kapłani i prorocy w Judei

Upadek Asyrii i Babilonu był zaledwie początkiem całego szeregu klęsk, jakie dotknęły ludy semickie.W VII w. przed Chr. zdawało się, jakby cały  świat cywilizowany miał się dostać pod władzę Semitów. Oni rządzą w wielkim państwie asyryjskim i podbijają Egipt; Asyria, Babilonia, Syria są całe...

Kapłani

(śrdw.-łac. “cappelanus = ksiądz zawiadujący kaplicą, ksiądz nadworny”). Członkowie wspólnoty wydzielonej w celu składania ofiar i pośredniczenia między Bogiem a ludźmi podczas sprawowania kultu, jak w Starym Testamencie kapłani wywodzący się z lewitów (Wj 28, 1; 32, 25-29; Kpł 8, 1-9, 24), jak...

Kapłani nowej formacji

W krajach, które szybko założyły seminaria duchowne, jak Hiszpania, Italia, Polska, kapłani nowej formacjiwystąpili już w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W poszczególnych krajach nie spotyka się ichod razu w każdej diecezji, gdyż nie wszystkie ufundowały seminaria, korzystano więc z dawnych...

Polscy kapłani społecznicy

W zaborze rosyjskim Kościół staną]: przed szczególnie trudnymi problemami społecznymi, gdyż powstawałprzemysł w Łodzi i Warszawie. Encyklika Rerum novarum była inspiracją do podjęcia działalnościspołecznej, a przewodzili w niej wybitni kapłani, jak ks. Jerzy Matulewiez (zm. 1927...

Brak kapłanów i zakonnic

W 1978 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki było ok. 130 tys. zakonnic całkowicieoddanych służbie Kościołowi. W 2005 r. ich liczba zmniejszyła się do 75 tys. W tym samymokresie można było zaobserwować spadek liczby księży, bardziej powolny, ale istotny, z ok.58 tys. do 43 tys. Podczas gdy spadała...

HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętychpasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzonydo LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435--1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;tekst także AH L 401).

Głosi pochwałę kapłanów wybranychprzez Boga, będących sługami...

Święty Feliks, kapłan z Noli

łac. felix - szczęśliwy, przynoszący szczęście, urodzajny.

Św. Feliks, kapłan z Noli (Włochy). Był Syryjczykiem, synem oficera. Przyjął święcenia kapłańskie. Zapanowania Decjusza, gdy wybuchło prześladowanie wyznawców Chrystusa, został osadzony w więzieniu.Według relacji św. Paulina - Feliks...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

 

Spowiednikami Jadwigi byli najprawdopodobniej:

dominikanin Jan Sartoris

Zajmował się uprzystępnianiem myśli św. Tomasza z Akwinu. Na potrzeby studentów i kaznodziejów dominikańskich stworzył Itinerarium sanctae Thomae. Miało ono charakter alfabetycznego słownika teologicznego (hasła od...

APOLOGIA w LITURGII, apologia we mszy, apologia kapłana

(gr. apologia usprawiedliwienie), Modlitwy wyrażające poczucie winy, niegodności oraz prośbę o przebaczenie grzechów, odmawiane przez celebransa, kilkakrotnie w ciągu mszy (gł. na początku i podczas przygotowania darów ofiarnych). Geneza a. dotychczas jest nieznana.

Pojawienie się jej w VII w. w księgach...

GENNADIUSZ, kapłan z Marsylii

Żył w 2. poł. V w.,zm. między 492-505, historyk i teolog.

Znany jest przede wszystkim jako autor De viris illustribus(wyd. E.C. Richardson, TU XIV 1, 57-97; PL 58,1059-1120;p r z e k ł a d pol. SWP 16-394), gdzie omówił postacie 101 gr. iłac. pisarzy kośc. z IV i V w. (nieautentyczny jest prolog...

„GŁOS KAPŁANA"

Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

Powstał w atmosferze...

„GŁOS KAPŁANA POLSKIEGO"

Tajne czasopismozał. i red. przez ks. K. -» Mikoszewskiego (z. 1-6), ks. W.Szabrańskiego oraz ks. K. Żulińskiego, wychodzące od VI1862 do II 1864 (13 numerów); należało do najdłużej ukazującychsię i najlepiej redagowanych pism z okresu powstaniastyczniowego.

Dążyło do zaangażowania się...