Kapitularz

Czytaj Dalej

Kapitularz

1) jedno z pomieszczeń klasztoru, służącedo zebrań zakonników, usytuowane przeważniew skrzydle wsch. zabudowań klasztornych przy krużganku,w sąsiedztwie prezbiterium kość.

Zazwyczajna planie kwadratu lub prostokąta, z umieszczonymw ścianie od strony krużganka wejściem oraz dwomabliźniaczymi...