Kantata

Czytaj Dalej

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Kantata

Kantaty francuskie cechowała bardzo duża różnorodność tematyki; były wśród nich kantaty heroiczne z wątkami antycznymi, pastoralne, miłosne, komiczne (czasami wręcz ironiczne), alegoryczne, rozrywkowe i opisowe, zawierające z reguły pierwiastek ilustracyjny.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

Prze­konują o tym kantaty Feliksa Michała Langa, skomponowane na powi­tanie i pożegnanie Stanisława Augusta, kantata Macieja Kamieńskiego do słów Adama Naruszewicza, wykonana z okazji odsłonięcia pomnika króla Jana III Sobieskiego, kantata Mężny dzielny Karol Drugi Jana Dawida Hollanda dla uczczenia Karola Radziwiłła, zachowana frag­mentarycznie kantata Jana Stefaniego Niechaj wiekom wiek podawa.

Kantaty

Luigi Rossi, autor pierwszejopery włoskiej pisanej dla Parya, skomponował a 100 kantat. Kantaty swieckie pisali weFrancji Charpentier, Campra, Bernier i CIerambault.

NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA, „komedyjka do śpiewania" (kantata) F. Bohomolca

NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA, „komedyjka do śpiewania" (kantata) F.