Kanclerz

Czytaj Dalej

Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

- wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta  - kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny - wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje: • gdy zbierze się nowy Parlament Związkowy • przez wybór nowego kanclerza wobec zgłoszenia wniosku o wotum nieufności lub nie udzielenia wotum zaufania • na ...

LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego

LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, utwór publicyst.

Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

był kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego i w czasiesprawowania tego urzędu wziął udział w strajku uniwersyteckim w latach1229-1230.

Pytania na egzamin na WSHE z teorii kanclerza-metodyka

Wyjaśnij pojęcia: 1. Parametry podmiotowe- a) repertuar aktywności-zbiór czynów, które sprawca może podjąć, zmienny w czasie.(Pójście do pracy i przygotowanie się do niej w domu), b) umiejętnośc wartościowania- umiejętność wyboru czynu do realizacji z repertuaru aktywności optymalnych w danej sytuacji.(Najlepsze wybory) c) wola działania- dzielność, determinacja w realizacji zamierzeń. Zdolność do pokonywania przeciwieństw. 2. Sprawca- podmiot, który swoim ...