Kanaliki

Kanaliki

Czytaj Dalej

KANALIKI KRĘTE, kanaliki nerkowe, elementy nefronu

Na terenie kanalików krętych zachodzą procesy resorpcji, czyli zwrotnego wchłaniania z moczu pierwotnego do krwi substancji potrzebnych organizmowi oraz sekrecji, czyli wydzielania z krwi do światła kanalika proksymalnego substancji przeznaczonych do wydalenia (np.

Kanalik ślimaka

Łączy on przestrzenie przychłonkowe ślimaka z jamą podpajęczynówkową opon mózgowia, kończąc się otworem zewnętrznym kanalika ślimaka (apertura ezterna cana-liculi cochleae) na powierzchni dolnej piramidy.

Kanalik bębenkowy

Jego bezpośrednim przedłużeniem jest nerw skalisty mniejszy, który w kanaliku kostnym przebija ścianę górną jamy bębenkowej i biegnie dalej na powierzchni przedniej piramidy w bruździe tej samej nazwy.

Kanaliki kręte (nasienne) jądra

Ściana kanalików krętych jądra składa się z: nabłonka plemnikotwórczego (z komórkami podporowymi Sertolego); błony własnej.

Błona własna kanalika krętego jądra

Spoczywa na niej nabłonek plemnikotwórczy wraz z komórkami podporowymi Sertolego. W jej skład wchodzi:

błona podstawna nabłonka plemnikotwórczego;

warstwa środkowa zbudowana z kilku pokładów komórek mioidalnych (mają słabą zdolność kurczenia się, zawierają włókienka kurczliwe zbudowane z...