Kanał pachwinowy

Jako przepukliny śródścienne określa się także przepukliny pachwinowa skośne, które nie ukazują się na zewnątrz pozostając w obrębie kanału pachwinowego i w momencie parcia zawartość ich przesuwa się między warstwami ściany brzucha.

Czynność kanałów półkolistych: pomiar przyśpieszenia kątowego

Uwaga: Kierunek oczopląsu określa się fazą szybką. Prowadzi to do równoważnego sygnału szybkości ruchów kompensacyjnych gałek ocznych, który określa ich zasięg tak, że ruch oczu jest równoległy z ruchami głowy.

Blokery kanałów wapniowych

amlodypi-na, lacydypina).

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

Wada ta polega na częściowym lub całkowitym braku przegrody przedsionkowo-komorowej i nieprawidłowej budowie zastawek przedsionkowo-komoro-wych. Przegroda przedsionkowo-komorowa jest to ta część przegrody, która znajduje się między przyczepem płatka przedniego zastawki dwudzielnej (wyżej) a przegrodowego...