Kamieńska

Czytaj Dalej

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego, powst. w Berlinie 1843, wyd. w Brukseli 1844, pod pseud. Filaret Prawdoski, uzasadniająca koncepcję walki o niepodległość jako masowej ..wojny ludowej", w przeciwieństwie do powstania 1830-31, którego kryt. analiza stanowi...

KAMIEŃSKA ANNA

KAMIEŃSKA ANNA ur. 12 IV 1920 w Krasnymstawie, żona J. Śpiewaka, poetka, tłumaczka. Po studiach pedag. w Warszawie (1937-39) przebywała w czasie okupacji niem. w Lublinie i na wsi lubel., biorąc udział w akcji tajnego nauczania. Po wojnie ukończyła wydz. filologii klas. na UL. Debiutowała jako poetka...

KAMIEŃSKI GUSTAW, pseud. Gamaston

KAMIEŃSKI GUSTAW, pseud. Gamaston, ur. 5 IV 1848 w Siedlcach, zm. 31 I 1930 w Warszawie, nowelista, powieściopisarz. Z zawodu inżynier-technolog. Ogłaszał artykuły, nowele, opowiadania, szkice i wspomnienia z podróży (m. in. do Stanów Zjedn.) w „Gazecie Warsz.", „Kurierze Codz.", „Kurierze Warsz."...

KAMIEŃSKI HENRYK, pseud. Filaret Prawdoski

KAMIEŃSKI HENRYK, pseud. Filaret Prawdoski, ur. 25 II 1813 w Rudzie (Lubelskie), zm. 14 I 1866 w Algierze, pisarz społ.polit., filozof, publicysta. Brał udział w powstaniu 1830-31; objęty po jego upadku amnestią carską, osiadł w majątku Ruda i zajął się intensywnym samokształceniem. W 1843-45...

KAMIEŃSKI NAPOLEON

KAMIEŃSKI NAPOLEON, ur. 14 I 1806 w Poznaniu, zm. 7 IV 1873 tamże, wydawca, redaktor, drukarz, księgarz. Skompromitowany politycznie udziałem w powstaniu 1830-31, nauczył się drukarstwa i od 1842 prowadził z K. Libeltem i J. Moraczewskim (od 1855 sam) w Poznaniu Księgarnię Krajową i Zagr. z...

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA, ur. 1822 w Górkach Borzych (Podlasie), zm. 8 XI1869 w Paryżu, córka Ludwika, felietonistka. Obdarzona dużym urokiem osobistym i błyskotliwą inteligencją, gorszyła opinię swobodą obyczajów, zwł. od ok. 1843 wolnym związkiem (po opuszczeniu męża...

KAMIEŃSKA ANNA

KAMIEŃSKA ANNA. - Zmarła 10 V 1986 w Warszawie. W ostatnich latach wydała m. in. tomy poet. - Wiersze jednej nocy (1981), W pół słowa (wiersze z l. 1979-80, 1983), Dwie ciemności, wybór wierszy rel.-filoz. (1984), dla dzieci - Dom w domu (1982), Ojcze nasz (1983), Przyjdź królestwo (1984), opowiadania...

Anna Kamieńska

Urodziła się 12.04.1920 roku w Krasnymstawie. Debiutowała jako poetka w 1945 roku w tygodniku ?Odrodzenie? . Jej utwory pełne są zadumy nad światem, nad moralnością, dotykają spraw najważniejszych dla człowieka. Najbardziej znane tomy wierszy to: Wychowanie, O szczęściu, Bicie serca, Wygnanie. Jest...

KAMIEŃSKI Aleksandr (1731 - 9 I 1807), marsz, ros.

Uczestnik wyprawy Suworowa do Italii. W kampanii 1806 objął dow. armii ros., skoncentrowanej na płn. wschód od Warszawy. Nieudolny ze względu na podeszły wiek, zdał się na znacznie młodszych podkomendnych, Bennigsena i Bux-hówdena, którzy po bitwach pod Pułtuskiem i Gołyminem zdołali wyprowadzić...

KAMIEŃSKI Michał Ignacy (5 IV 1758 - 1812), gen. poi.

Ur. w Łęczycy, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, 1794 gen.-mjr. Od II1808 w wojsku poi. Ks. Warszawskiego, brał udział w wojnie 1809, zdobywał Zamość. W kampanii 1812 dostał się nad Berezyną do niewoli ros. i wkrótce zm.