KALISZ i literatura

KALISZ, miasto woj. 1, Kalisz 1912; Katalog druków kaliskich 1603-1914 wyłożonych na wystawie 325 lat drukarstwa kaliskiego, Kalisz 1928; K.

Kalisz

Kalisz posiada najstarszą z miast polskich metrykę pisaną: w II w.

KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic

KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic, pismo wyd. w Kaliszu 1870-92 dwa razy w tygodniu, przez K.

KALISZ

Nad Prosną, miasto wojewódzkie; najdawniej zaświadczona słowiańska nazwa osiedla, zapisana przez Ptolemeusza ok. 150 r. jako Kalisia, od fcnia kał 'błoto'.

Kościół św. Mikołąja zbud. w 1253, rozbud. w XIV w., gotycki z neogotycką wieżą i z renesansowymi skłepieniemi w tzw. typie kalisko-lubelskim...

KALISZ, jedno z głównych m. Wielkopolski, nad rz. Prosną

Po II rozbiorze Rzeczypospolitej znalazł się w granicach Prus. 7 XI 1806 wyzwolony przez powstańców pod wodzą gen. Pawła Skórzewskiego.

W K. powstała komisja wojsk, pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego, a komendę nad miastem objął płk Biernacki. Od końca XI 1806 tworzyła się tu Legia Kaliska...