Kalendarz

Czytaj Dalej

KALENDARZ

Kalendarz berdyczowski jeden z najpopularniejszych kalendarzy polskich 2. Kalendarz egipski ułożony przez uczonych egipskich, twórców kalendarza słonecznego i podziału doby na 24 godziny.

Kalendarze słoneczne

Kalendarz księżycowo-słoneczny - kalendarz będący kombinacją kalendarza słonecznego i księżycowego. Kalendarz gregoriański - kalendarz słoneczny, zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio.

Kalendarz

Kalendarz gregoriański - zreformowany kalendarz juliański, w którym długość roku kalendarzowego jest większa od długości roku zwrotnikowego tylko o 26 sekund.

KALENDARZ i kłopoty związane z rachubą czasu

W większości przypadków kalendarz opierał się na jednym z dwóch okresowych zjawisk astronomicznych: na cyklu zmian faz Księżyca (kalendarz księżycowy), lub na widomej wędrówce Słońca i cyklu zmian pór roku (kalendarz słoneczny).

Kalendarz gregoriański

Pod koniec XVI-go wieku kalendarz ten w stosunku do kalendarza astro-nomicznego był już opóźniony około dziesięć dni. Góra Athos, kalendarz liturgiczny.

Co to jest Kalendarz gregoriański?

Jeżeli nie podjęto by takiej akcji, daty kalendarza coraz bardziej rozbiegałyby się z porami roku. Kalendarz gregoriański jest do dzisiejszych czasów używany w krajach zachod­nich i nie tylko.

KALENDARZE

KALENDARZE wykazy dni, tygodni i miesięcy roku wg określonej rachuby czasu (łac. dla ziemiaństwa (Kalendarz. CHOJECKA Krakowska grafika kalendarzowa i astronomiczna XVI w.

MAŁŻEŃSTWO Z KALENDARZA. Komedia w 3 aktach

Staruszkiewicz, uosobienie —> sarmatyzmu, chce wydać córkę Elizę - zakochaną w „pozytywnym" Erneście, którego ojciec jej odrzuca ze względu na cudzoziemskie pochodzenie - za łowcę posagowego Marnotrawskiego (i to natychmiast, gdyż wg kalendarza dzień sprzyja zawieraniu małżeństw); sytuację ratuje służąca Agata, doprowadzając do zdemaskowania Marnotrawskiego.

Kalendarz liturgiczny

Kalendarz, którym się posługują różne Kościoły chrześcijańskie, żeby odpowiednio pokierować sprawowaniem obrzędów liturgicznych w ciągu tygodnia (przede wszystkim chodzi o niedziele), określić terminy świąt ruchomych (zwłaszcza Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego, które mają daty zmienne), a także świąt nieruchomych, np.

ALMANACHY, rodzaje kalendarzy

Zawierały nie tylko sam kalendarz i astrologię, ale przede wszystkim różnego rodzaju spisy urzędowe.

KALENDARZ REPUBLIKAŃSKI

Wprowadzony podczas Rewolucji, miał oznaczać „nową erę w dziejach świata”, a także, poprzez odrzucenie kalendarza gregoriańskiego, „koniec chrystianiz-mu”.