Kalambur

Czytaj Dalej

KALAMBUR

KALAMBUR, celowe i zaskakujące nadanie dwuznaczności jakiemuś słowu lub zwrotowi przez uwydatnienie jego podobieństwa do in. : przez: 1) kontaminację obu słów i stworzenie kalamburowego —> neologizmu, np.