Franz Kafka

Najważniejsze powieści Lata 1914-15 zaowocowały najsłynniejszym spośród wszystkich dzieł Kafki - powieścią Proces. Trzecia powieść Kafki, Zamek, została napisana w roku 1922.

Człowiek i urząd w "Procesie" Kafki

Kafka tworzy obraz społeczeństwa całkowicie kontrolowanego przez władze sądowe. Kafka przedstawia tutaj formę ustroju totalitarnego, gdzie jednostka jest we wszystkich aspektach życia całkowicie podporządkowana państwu.

Człowiek w świecie absurdu. Jaki stosunek do świata ma bohater „Procesu” Franza Kafki?

„Proces” uważany jest za najważniejszą powieść Kafki, w której pisarz wyłożył swoje poglady na temat zagrożenia, jakie niesie człowiekowi cywilizacja i w ogóle. Sytuacja prawie tak samo absurdalna jak wydarzenia opisane w „Procesie” Kafki.

„PROCES” F. KAFKA - REALIZM

−  racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata −  realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności −  narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat −  zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem −  motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana jest sytuacjami społecznymi w jakich się znajduje −  bohaterzy są niejednokrotnie typowi dla swojego ...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FRANZ KAFKA

−  skrajny subiektywizm

−  opisywał koszmar i udrękę człowieka wobec niepoznanego świata

−  wnikliwy, psychiczny obraz człowieka nieprzystosowanego do życia

−  świat tajemniczy, niepoznawalny

−  rzeczywistość z pogranicza snu i jawy

„PROCES” F. KAFKA - KOMPOZYCJA POWIEŚCI

−  chronologiczna fabuła

−  układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu

−  akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera

−  jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalność - to...

Analiza i interpretacja „Przed prawem” Franza Kafki

„Przed prawem” powstało w 1914 roku, a jego pierwotny tytuł brzmi „Vor dem Gesetz”. Jest to niewielki utwór, tematycznie ograniczony do jednego wątku, ma luźną konstrukcję. Cechy te sprawiają, że „Przed prawem” uznałam za opowiadanie. Akcja rozgrywa się przed wejściem do prawa, którego pilnuje strażnik. Przychodzi do niego człowiek pragnący tam wejść. Pochodzi ze wsi. Strażnik zabrania mężczyźnie wstępu, jednak nie wyklucza, że będzie to możliwe ...