Kadłub

Czytaj Dalej

Kadłuby i głowice

Kadłub wraz z głowicą stanowią obudowę zamykającą przestrzeń, w której mieszczą się główne ruchome elementy silnika - mechanizmy korbowy i rozrządu. Kadłub służy ponadto do zamocowania silnika na fundamencie lub w ramie pojazdu oraz stanowi podstawę do zamocowania osprzętu silnika. W czasie pracy silnika jego kadłub jest obciążony znacznymi siłami wywołanymi ciśnieniem gazów w cylindrach oraz siłami bezwładności ruchomych części silnika, a w szczególności ...

Płaszczyzny konstrukcyjne kadłuba

Statek morski stanowi bryłę o kształtach zewnętrznych – zazwyczaj nieregularnych, których jedyną charakterystyką(w znaczeniu geometrycznym) jest fakt, iż płaszczyzna symetrii biegnąca wzdłuż kadłuba dzieli go na dwie połowy(lewą i prawą) o identycznych kształtach. Statek morski zbudowany jest z następujących części : · kadłuba; · nadbudówki; · masztu; · wyposażenia. Konstrukcja kadłuba opiera się na szkielecie, do którego jest przymocowane ...