Kadencja

Czytaj Dalej

Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

1, 3 i 4 K – jest podporządkowana kadencji Sejmu, a jeżeli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skrócona zostaje jednocześnie kadencja Senatu. Kadencja Sejmu (a więc i Senatu) kończy się w dniu poprzedzającym dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Konstytucyjne przypadki przedłużenia i skrócenia kadencji parlamentu

Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat.

Kadencja Sejmu i Senatu

Nowa Kadencja Sejmu zaczyna się bowiem od zebrania się Sejmu na posiedzenie i trwa aż do Sejmu następnej kadencji. Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat.

Skrócenie kadencji Sejmu

Pełna decyzja w sprawie samorozwiązania należy do Sejmu, mimo, że oznacza to także zakończenie kadencji Senatu. Skrócenie kadencji może nastąpić mocą decyzji Prezydenta.

Kiedy kończy się lub ulega skróceniu kadencja Sejmu lub Senatu?

Skrócenie kadencji sejmu zależy od prezydenta.

POJĘCIE KADENCJI, SESJI, POSIEDZENIA

Jest to okres z góry zaplanowanego zakończenia urzędowania czyli zakończ, kadencji.

ROZWIĄZANIE SEJMU PRZED UPŁYWEM KADENCJI

Skrócenie kadencji Sejmu: 1), samorozwiązanie się Sejmu: 2\3 głosów, nie można tego zrobić w czasie trwania jakiegoś stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu.