Kaczmarek

Czytaj Dalej

Mowa w ujęciu I. Kaczmarka

Możemy ją omawiać w aspekcie społecznym i indywidualnym.

Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej...

Produkcja mowy w ujęciu psycholingwistycznym wg. B. Kaczmarka

Mówienie, nadawanie mowy, produkowanie to zespół czynności psychicznych, fizjologicznych fizjologicznych fizycznych polegający na przekształcaniu spostrzeżeń , wyobrażeń wyobrażeń i procesów myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe:

*Ideacyjny- jest ogólnym zamysłem wypowiedzi opiera się na wiedzy...

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił:

-zaburzenia treści:

*zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji

*brak logiki w zbudowanych tekstach

*nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np. schizofrenia, psychopatie, oligofrenia)

-zaburzenia formy...

Rodzaje dyslalii wg. Kaczmarek

jednoraka, gdy tylko jeden fonem jest realizowany odmiennie np.: R zamienia się na L

prosta, gdy zniekształcona jest tylko jedna cecha dystynktywna

złożona, jednoczesne zniekształcenie wielu cech

wieloraka, wadliwa realizacja wielu fonemów; może być prosta, gdy występuje wadliwa...