Kabaret

Kabaret

Czytaj Dalej

Romans poezji z kabaretem w latach międzywojennych

Wkrótce czasy się uspokoiły, pikadorczy- cy dorobili się własnych czasopism i książek, a kabaret literacki trwał i rozwijał się nadal – znie słabnące aktywnym udziałem twórców „Skamandra”. Poezja znalazła w kabarecie coś więcej niż tylko „uliczną trybunę”.

Poezja kabaretowa - Nie tylko kabaret

Lecz w praktyce pisarskiej właśnie Tuwimmiał spośród poetów „Skamandra” najwięcej zaskakujących pomysłów i oryginalnych roz-wiązań w kształtowaniu poezji inspirowanej przez kabaret.

ZIELONY BALONIK, pierwszy pol. kabaret artyst.-lit.

(słynny Chat Noir zaprzestał swojej działalności 1897, równie znany monachijski kabaret Elf Scharfrichter - 1903). (Szopka 1911, 1912, Kabaret szalony E.

Kabaret przeniesiony do wiersza

Sam temat kabaretowynie może być wystarczającym wyróżnikiem interesującej nas tutaj poetyki, choć i on – w po-łączeniu z regułą „składanki” – potęguje efekt „kabaretowości” wiersza.

Poezja kabaretowa - W obronie kabaretu

Więź między sceną a prasą okazywała się tak silna, że kabaret i czasopi-smo przybierały nieraz tę samą nazwę (w Niemczech „Simplicissimus”, w Polsce „CyrulikWarszawski”).