JUTRO

Nie pytąj oto, co jutro przyniesie, łac. O jutrze (nie wiadomo) nic pewnego, wł.

Poezja futurystyczna - Szczęśliwe jutro

Jak będzie urządzony świat, ku któremu zdąża futuryzm? Przede wszystkim, odpowiadalijego twórcy, będzie to świat czytelny, zrozumiały dla każdego, odkłamany z „etykietek” (Ja-sieński). Znikną niepotrzebne komplikacje. Zatriumfuje prostota. Przedmioty i słowa odzy-skają jednoznaczność.

Znów będzie...

„DZIŚ i JUTRO" (1)

Pismo dla młodzieży żeńskiej, miesięcznik, wydawany 1927-36 w Krakowie i 1936-37 w Poznaniu dla młodzieży żeńskiej, zwł. ze szkół prowadzonych przez -> urszulanki czarne.

Pismo założyła Cecylia Łubieńska OSU, a redagowały Julia Felicja Bronikowska, Zofia Zakrzewska i Jadwiga Szarska. Omawiało...

„DZIŚ i JUTRO" (2)

Katolicki Tygodnik Społeczny, pismo zał. przez B. Piaseckiego i wydawane 25 XI 1945 — 13 V 1956 w Warszawie jako polit, trybuna środowiska działaczy kat. zwanego D. i J., a od 1952 Stowarzyszenia -» Pax; red. naczelnymi byli 1945-46 W. Bieńkowski, 1947-52 B. Piasecki, a 1952-56 kolejno — D. Horodyński, Z...

Wizerunek współczesnego menadżera - czyli jak powinien wyglądać menedżer jutra.

Wstęp. Menedżer. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managerów: sales manager, brand manager, marketing manager, office manager, product manager... Czemu tak łatwo przejęliśmy to anglojęzyczne określenie? Może dlatego, że jest właśnie tak uniwersalne... I z całą pewnością również dlatego, iż kojarzy się lepiej niż określenie ?kierownik?, które przez ...

Wizerunek współczesnego menadżera- czyli jak powinien wyglądać menadżer jutra

BIBLIOGRAFIA : 1. Józef Penc Menedżer w uczącej się organizacji , Wydawnictwo : Menadżer , Łódź 2002, ISBN 83-912624-2-1 2. Leszek Kozioł Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne , Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Kraków 2002, ISBN 83-01-13786-X 3. Janusz Śniadecki, Bogdan Nogalski Etyka Menadżerska , Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. Z o.o., Bydgoszcz 1996, ISBN 83-86827-41-6 4. Derba Benton Menadżer i charyzma , Gdański Wydawnictwo ...

Historia Europy a historia Unii Europejskiej - ogólnoeuropejskie wartości w Europie jutra

Europa – część świata położona na północnej półkuli, wraz z Azją tworzy kontynent o nazwie Eurazja. Historia Europy sięga czasów zamierzchłych. Pierwsze noty o Europie pochodzą już z czasów starożytności… O ile historia Europy jako kontynentu jest bardzo obszerna, o tyle historia Unii Europejskiej jest zdecydowanie krótsza. Jednakże obie historie są ze sobą ściśle powiązane. Wydarzenia historyczne w Europie miały szczególne znaczenie. To one spowodowały ...

Unia Europejska- wczoraj, dziś i jutro

Początkiem dzisiejsze Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Wspólnota ta została powołana w 1951 roku, ej celem było utworzenie wspólnego (ogólno europejskiego) rynku węgla i stali. Miało tak się stać po przez zniesienie ceł importowych, eksportowych oraz ograniczenie ilości przepływu towarów objętych postanowieniem traktatu. W 1957 roku powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejska Wspólnotę Energii Atomowej. W ...