PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

Wy­daje się jakby człowiek (jako osoba) był przez Junga dostrzegany podobnie jak widzieli go filozofowie greccy: jako swoistą egzemplifikację natury i praw kosmosu.

Co to jest teoria Carla Junga?

Zdaniem Junga każdy nosi w sobie pewien wizerunek płci przeciwnej, zaszczepiony w nas przez podświadomość zbiorową - u mężczyzn jest to anima, u kobiet animus, i że wybieramy partne­ra posiadającego cechy, których nam brakuje.

Carl Gustav Jung

Osobny rozdział w dziele Carla Gustava Junga stanowi psychologia religii. Spotkaniu Junga z religią Zachodu ton nadawał problem zła i jego stosunek do chrześcijańskiej idei Boga jako Najwyższego Dobra.

Między Sacrum a Techno. O próbie filozoficznej rewindykacji kultury w poezji Dawida Junga.

Profetyzm Junga bardzo wyraźnie wyróżnia się wśród młodych poetów jego pokolenia, bo podparty jest na solidnym kanonie kultury: tradycji i wiedzy. Techno Junga to miejska przestrzeń.

POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ

  W ramach teorii Junga Chrystus jest interpretowany jako symbol, przez który wyraża się najbardziej centralny archetyp- jaźń; wiele atrybutów Chrystusa czyni go symbolem jaźni: współsubstancjalność z Ojcem, narodziny z matki dziewicy, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, rola zbawiciela i uzdrowiciela, przyswojenie sobie wyobrażenia ryby; jednak doskonała dobroć Chrystusa wskazuje, że z psychologicznego punktu widzenia brakuje mu archetypowej ...

Analityczna teoria C. G. Junga

Uwarunkowania teorii analitycznej Junga (wpływy naukowe) Jung był współpracownikiem Freuda, ale patrzył on na człowieka pod innym kątem. Libido ma dla Junga naturę bardziej duchową niż – jak to przyjmował Freud – czysto seksualną.

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Wg Junga ważne są dwa rodzaje podświadomości, które tłumaczą z jednej strony indywidualność człowieka, a z drugiej strony wspólnotę zachowań człowieka: podświadomość indywidualna oznacza zapominane lub zepchnięte do podświadomości stany, rzeczy, informacje, których kiedyś człowiek doświadczył, przeżywał.

Teoria Carla Gustawa Junga

Wg Junga źródłem osobowości są doświadczenia całego gatunku ludzkiego, a „życie jednostki określają zarówno cele, jak i przyczyny” I Struktura osobowości - na całości osobowości lub psychiki wg Junga składają się liczne, lecz współdziałające ze sobą struktury.

Jaką teorię typów osobowości stworzył Carl Jung?

Koncepcja Junga o dwóch podstawowych typach osobowości nie jest już w całości akceptowana przez psychologów chociaż introwersja i ekstra-wersja przyjęły się jako słowa dobrze opisujące pewien styl zachowania.

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - KAROL JUNG

Kształtował strefę zwaną podświadomością. Uważał, ze tam skrywane są u człowieka pragnienia, działania, których nie można odkryć. Dwie odmiany podświadomości:

1.  indywidualna

>

Typy psychologiczne wyróżnione przez Junga

Ekstrawersja i introwersja to 2 ogólne typy postaw, które będąc zakotwiczone w biologicznym wyposażeniu człowieka, wyrażają kierunek w jakim zmierza libido, czyli ogólna energia psychiczna.

Ekstrawersja i introwersja ujawniają się w 4 podstawowych funkcjach psychicznych (wrażeniach...