Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

Czytaj Dalej

Wielcy romantycy - Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid

III 1832 Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego 1832 Pan Tadeusz 1834 Juliusz Słowacki : Mnich, Arab, Jan Bielecki 1830 Żmija 1831 Lambro 1832 Kordian, Poezje 1833 Balladyna 1834 Anhelli 1837 Poema Piasta Dantyszka 1838 Mazepa, Lilia Weneda 1839 Beniowski 1840 Ksiądz Marek 1843 Genezis z Ducha 1844 Król - Duch 1846 - poemat nie dokończony Cyprian Kamil Norwid: Promethidion 1851 Vade-mecum 1865/1866 Czarne kwiaty, Białe kwiaty 1857 ...

Juliusz Słowacki - krótka biografia

Juliusz Słowacki żył w latach 1809—1849.

SŁOWACKI JULIUSZ

1861) „pierwszy ocenił i zwrócił uwagę publiczności na Juliusza jako człowieka, Polaka i poetę" (J.

"Beniowski" Juliusz Słowacki

 

"Beniowski" to poemat dygresyjny, napisany w latach 1841 - 1846. Akcja epicka ukazuje czasy konfederacji barskiej, walkę z Rosjanami i chłopami ukraińskimi. Motyw ten był w literaturze romantycznej bardzo popularny, wszyscy polscy pisarze ukazywali okrucieństwo tych wydarzeń. Słowacki pisał nie tylko o...

Juliusz Słowacki (1809 — 1849)

Urodził się w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz, był poetą i krytykiem, a także profesorem liceum krzemienieckiego. Wychowywał się Słowacki w środowisku inteligencji, głównie pod opieką matki. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie wileńskim. W 1828 r. podjął pracę w Warszawie. Nie...

Juliusz Słowacki

Urodził się w Krzemieńcu w 1809 roku , zmarł w Paryżu w 1849 roku. Prochy poety sprowadzone do Polski i złożone w krypcie zasłużonych na Wawelu. J. Słowacki otrzymał staranne wykształcenie. Jak większość twórców żyjących w tamtym okresie musiał opuścić kraj i udać się na emigrację. Było to...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J. Słowackiego.

Słowackiego Dwa największe dramaty polskiego romantyzmu, "Dziady" Adama Mickiewicza i "Kordian" Juliusza Słowackiego, poświęcone zostały sprawom wyzwolenia narodowego.

RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy...

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGO

Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckich...

SŁOWACKI JAKO POETA LIRYCZNY

„Smutno mi Boże”

Hymn ten powstał w czasie podróży Słowackiego na wschód. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia podczas podróży statkiem do Aleksandrii. Podkreśla piękno świata, postrzega przyrodę, zjawiska i wspaniałości natury, co świadczyć może o wrażliwości, o tym, że doznania estetyczne...

FILOZOFIA GENEZYJSKA W TWÓRCZOŚCI SŁOWACKIEGO

W „Genesis z ducha” Słowacki przedstawił swoją filozofię zwaną genezyjską. Wszystko co istnieje ma duchową istotę, materia jest konsekwencją aktywności ducha. To co materialne jest kruche, przemija. Duch się doskonali, aby to zrobić musi starą formę materialną ciągle rozbijać, zrobić z niej...

“Kordian” Juliusza Słowackiego

wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie.

Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych

Juliusz Słowacki ostrą krytykę szlachty przeprowadził także w “Grobie Agamemnona”, gdzie ukazuje szlachtę jako “czerep rubaszny” zaciskający naród.

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki

J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki.

 

Rozrachunek z życia poety:

 

Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie „żadnego dziedzica” ani dla swojej „lutni, ani dla imienia”;

Poeta zwraca się do przyjaciół i całego...

„Kordian” Juliusza Słowackiego

wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie.

Polemika Mickiewicza ze Słowackim.

 

“Kordian”

 

Prologu (różne koncepcje poezji).

Monologu Kordiana na Mont Blanc (wyraźna aluzja do “Wielkiej Improwizacji” Konrada z “Dziadów”)

Szpitalu wariatów (opinia o koncepcji mesjanizmu narodowego, głoszonej przez Mickiewicza)

 

 

“Polska Winkelriedem...

„Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - elementy pamfletu i retoryczność

„Grób Agamemnona”

Słynny wiersz stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. W druku ukazał się razem z „Lilią Wenedą” jako pewnego rodzaju komentarz do tej tragedii, gdyż wymagała ona jego, jako utwór symboliczny (miejscami o symbolice skomplikowanej i...

Polska i Polacy w ocenie Juliusza Slowackiego

Ocena w "Kordianie":Utwór rozpoczyna "Przygotowanie", którego akcja rozgrywa sie w Karpatach, w chacie Twardowskiego, gdzie w ksiezycowa noc spotykaja sie moce piekielne (Diabli i Czarownice), aby stworzyc groteskowe poczwary zlepione z podlosci, pychy, glupoty, nieudolnosci, tchórzostwa i slabosci. Sa to...