Juliana

Czytaj Dalej

Święta Juliana

imię męskie Julius - pochodzący z rodu Julia, Julianus - nosił je rzymski cesarz Flavius Claudius Julianus. Juliana, dziewica, męczennica (+ 305). Juliana przedstawiana jest w długiej szacie.

Pogaństwo Juliana

Kulturę żydowską uznawał Julian za niższą od helleńskiej, ale za wyższą odchrześcijańskiej, dlatego popierał Żydów, pozwolił im budować synagogi i zezwolił na odbudowę świątynijerozolimskiej, by zadać kłam proroctwu Chrystusa (Łk 21, 5).

„Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza

Komedia powstała w okresie ożywionej działalności politycznej Niemcewicza. W 1788 r. wybrany został posłem inflandzkim na sejm zwany Wielkim. Szybko dał się poznać jako jeden z najaktywniejszych działaczy stronnictwa patriotycznego. Wygłaszał mowy w sprawie ucisku chłopów, za reprezentacją miast w...

Walka obozu postępu i reform o opinię publiczną w "POWROCIE POSŁA" Juliana Ursyna Niemcewicza

J.U.Niemcewicz poseł na Sejm Wielki, zwolennik reform, członek Stronnictwa Patryiotycznego. Stronnictwo to stanowiło mniejszość. Istniały obawy, że praca sejmu zakończy się fiaskiem i nie dojdzie do uchwalenia ustaw, które by kładły podwaliny pod nowe postępowe państwo. W sejmie przeważali...

Poglądy Juliana Tuwima w utworze „Do prostego człowieka”

Odzyskanie niepodległości zostało entuzjastycznie przyjęte przez wszystkich Polaków. Na wolną ojczyznę czekały cztery kolejne pokolenia rodaków, ziściły się wreszcie sny i marzenia. Oto była znowu wolna Polska, któż mógł wątpić w jej szczęśliwość? W Warszawie w 1920 roku zaczął wychodzić...