SIERAWSKI Jan Kanty Julian (13 II 1777 - 12 VI 1849), gen. poi.

Ur. w Krakowie, od 1794 w służbie wojsk., uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, brał udział w obronie Mantui. 1800 szef bat. w Legii Naddunajskiej, 1802 wziął dymisję.

W wojsku poi. Ks. Warszawskiego 1809 płk, dow. 6 pp., odznaczył się w kampanii 1809 w...